Een belangrijk element in de Green Deal van de Europese Unie is de CSRD richtlijn. Vanaf het financiële jaar 2024 worden ondernemingen gefaseerd verplicht om niet-financiële informatie op te nemen in hun jaarverslaggeving én deze informatie te laten controleren door een onafhankelijk geaccrediteerde auditor of certificerende instantie. Doel? Meer transparantie over en een betere kwaliteit van duurzaamheidsinformatie. Naar verwachting maakt de Europese Commissie het wetsvoorstel deze zomer definitief.

“Greenwashing voorbij”

Bruno Le Meir, de Franse minister van Financiën, zegt: ‘Dit akkoord is goed nieuws voor alle Europese consumenten. Zij zullen nu beter geïnformeerd worden over de impact van bedrijven op mensenrechten en milieu. Dit betekent meer transparantie voor burgers, consumenten en investeerders. Het betekent ook dat de informatie van bedrijven leesbaarder en begrijpelijker wordt. De tijd van greenwashing is voorbij. Met deze tekst neemt Europa het voortouw in de internationale wedloop naar normen, door hoge eisen te stellen die in overeenstemming zijn met onze ambities op milieu- en sociaal gebied.’

Voor bedrijven was het al een uitdaging om overeenstemming te krijgen, omdat het best veel onderwerpen omvat, maar de grote verandering is vooral dat die informatie verplicht gecontroleerd moet gaan worden. Tot op heden is er geen enkele plicht tot het laten controleren van informatie op het gebied van ecologische/milieu, sociale aangelegenheden en strategie/governance. Dit vraagt om een gestructureerde aanpak in de breedte van een organisatie en kan niet worden afgedaan met het schrijven van een policy en het samenrapen van wat ESG data.

De toegevoegde waarde van een onafhankelijke beoordeling, ook wel assurance genoemd, is ten eerste het bieden van zekerheid bij deze niet-financiële informatie en hiermee een bijdrage leveren aan het voorkomen van greenwashing en dus dat de communicatie van een organisatie in lijn is met de acties van de organisatie. Daarnaast levert assurance ook voor de organisatie zelf voordelen op. Denk aan meer inzicht van niet goed functionerende bedrijfsprocessen, die voor de continuïteit van de onderneming heel belangrijk zijn. Processen met uiteindelijk ook een positieve of negatieve financiële impact.

Start vroegtijdig om te voldoen aan de nieuwe richtlijn

Bij duurzaamheid denken we al snel aan het reduceren van CO2-uitstoot en afvalstromen. Maar vergeet ook niet de sociale pijler van de ESG-doelen. De menselijke kant. Het zou zo maar kunnen zijn dat bepaalde bedrijfsprocessen voor veel verzuim zorgen en kan een aanpassing in dat proces leiden tot minder (kosten in) verzuim. Dat zijn inzichten die assurance bij CSRD te bieden heeft. Het is dus ook nog eens nuttig voor de bedrijfsvoering. Mijn advies wacht niet tot het moment wanneer je verplicht bent te rapporteren maar begin nu.

Begin bijvoorbeeld met het verzamelen van beschikbare informatie én start alvast intern met rapporteren. Zoals al eerder geschreven vergt overeenstemming met de CSRD richtlijn een gestructureerde aanpak. Omdat transparantie het uitgangspunt is in een stabiele organisatie hebben wij bij Circular Clarity 2 jaar geleden gekozen voor een strategische samenwerking met het Global Sustainability Enterprise System (GSES). GSES is een wereldwijde standaard om vast te stellen hoe bedrijven en organisaties het doen op het gebied van duurzaam en circulair ondernemen. Als eerste ter wereld is dit systeem in staat een holistische, geverifieerde en geaccrediteerde duurzaamheidsrapportage te maken. Als consultancy partner heeft Circular Clarity de kennis en ervaring in huis om implementatie trajecten uit te voeren bij MKB bedrijven. Dit doen wij altijd vanuit het startpunt mensen en waarden.