In 2019 heeft MAEX de Social Handprint gelanceerd, waarmee de maatschappelijke waarde van sociale initiatieven en ondernemingen zichtbaar wordt gemaakt. Met dit instrument kunnen we de positieve impact op de maatschappij visualiseren en berekenen met behulp van de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. MAEX kreeg de afgelopen jaren van veel bedrijven de vraag om hun bijdrage aan de SDG’s te visualiseren. Daarom zijn ze de ontwikkeling van de Social Handprint voor het midden- en kleinbedrijf gestart.

De Social Handprint is te gebruiken om intern te sturen op social impact, bij aanbestedingen of andere verkoop trajecten of om je stakeholders te informeren. Kortom, om invulling te geven aan maatschappelijk impactvol ondernemen (MIO)!

In mei starten we met de pilot. Hiervoor zoeken wij dienstverlenende MKB-bedrijven, actief in de volgende branches:
Advies & Consultancy / Accountancy / Ingenieursbureau’s / IT / Facilitair / Transport / Installatie / Horeca

Wat is het doel van de pilot?

Het doel van de pilot is om een beter beeld te krijgen hoe de Social Handprint aansluit op de behoeften van het midden- en kleinbedrijf.

Wat houdt deelname aan de pilot in?

Een afspraak met een medewerker die goed zicht heeft op al jullie maatschappelijke en duurzame acties: van duurzame inkoop tot hoe jullie mobiliteit wordt ingevuld. Deze afspraak zal ongeveer een uur duren. Tijdens het consult lopen we graag stap voor stap samen door de vragenlijst die de basis vormt voor de impactmeting. We zijn benieuwd naar jouw mening en ideeën en laten je graag na afloop van het gesprek een dummy zien van hoe de uiteindelijke Social Handprint er uit kan gaan zien.

En verder….
De verzamelde data worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van de pilot. Er worden geen persoonsgegevens verwerkt of opgeslagen. Op basis van de testrondes, jouw wensen en eisen verbeteren we de tool wat betreft vorm, inhoud en functionaliteit.

Met je deelname geven we je al een eerste inzicht in hoe je met sociale en duurzame activiteiten bijdraagt aan de SDG’s en willen we je inspireren verder te gaan op dit pad. Bovendien krijgen deelnemers 15% korting op het uiteindelijke product.

Wil je meedoen? Mail enrico@maex.nl

Over MAEX

De Social Handprint wordt ontwikkeld door MAEX. MAEX helpt organisaties social impact te maken, meten en managen. Dit doet MAEX door enerzijds maatschappelijke initiatieven en sociale ondernemingen te versterken (met financiering en kennis) en te helpen hun waarde en behoefte zichtbaar te maken; en anderzijds overheden, bedrijven en fondsen instrumenten aan te reiken om initiatieven te vinden en te
versterken.

MAEX werkt met een groot aantal partners en klanten aan een duurzame en sociale samenleving, aan brede welvaart. Aan MAEX zijn meer dan 2000 sociale ondernemingen genoteerd. MAEX heeft meer dan 1900 impact visualisaties gemaakt, er zijn diverse MAEX platforms op maat ontwikkeld voor overheden, en via het fonds MAEX Impuls zijn voor circa €1.500.000 donaties verstrekt aan maatschappelijke initiatieven.