De benchmark waarin de grondstoffen vergeleken worden komt tegemoet aan vragen waar veel kledingmerken die duurzamer willen produceren tegenaan lopen. Maar ook voor consumenten die bij het kopen van kleding een zo duurzaam mogelijk alternatief willen kiezen biedt de vergelijking uitkomst. Want hoe duurzaam zijn materialen zoals bamboe of linnen eigenlijk? En zijn er milieuvriendelijker alternatieven beschikbaar?

In de benchmark die MADE-BY heeft opgesteld in samenwerking met het Amerikaanse onderzoeksbureau Brown & Willmans, worden materialen gerangschikt van meest naar minst milieuvriendelijk. De grondstoffen worden op garenniveau onderling vergeleken op een aantal criteria: de giftigheid voor mens en milieu van de productie of teelt, de uitstoot van broeikasgassen, en het land-, water- en energiegebruik. Het resultaat is soms te voorspellen, maar soms ook verrassend. Zo zijn gerecyclede vezels zijn allemaal in de hoogste (beste) categorie terug te vinden. Wol is echter geclassificeerd in de laagste categorie, door het gebruik van chemicaliën bij de reiniging van de wol, het landgebruik en de hoge uitstoot van broeikasgassen door de schapen.
Op dit moment zijn nog niet alle stoffen terug te vinden in de benchmark maar worden ongeveer twintig materialen vergeleken. MADE-BY zal de benchmark jaarlijks updaten en er nieuwe materialen aan toe voegen.