De nieuwe SER-verklaring Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) sluit aan bij het SER-advies ‘De winst van waarden’ (2000). In dat advies staat dat bedrijven in dialoog moeten treden met hun omgeving. Ze zouden naast hun financiële doelstellingen ook aandacht moeten schenken aan de sociale en milieuaspecten van hun bedrijfsvoering. Niet vanwege wettelijke regels, maar op basis van vrijwilligheid en eigen motivatie.

Lees het volledige artikel via de link.