Afgelopen week werd in Amsterdam een nieuw netwerk van Europese universiteiten gelanceerd; een netwerk dat zich gezamenlijk wil inzetten voor het bevorderen van het maatschappelijk belang en het vinden van oplossingen voor mondiale uitdagingen. Aurora is een nieuw netwerk bestaande uit negen Europese universiteiten met dezelfde visie en een gedeelde missie om daadwerkelijk een verschil te maken in de internationale samenleving. De volgende instellingen zijn de oprichters van Aurora: Vrije Universiteit Amsterdam (Nederland), Grenoble-Alpes Universiteit (Frankrijk), Universiteit van Aberdeen (Schotland), Universiteit Antwerpen (België), Universiteit van Bergen (Noorwegen), Universiteit van Duisberg-Essen (Duitsland), Universiteit van East Anglia (Engeland), Universiteit van Gothenburg (Zweden) en de Universiteit van IJsland.

De voorzitter van het College van Bestuur van de Vrije Universiteit Amsterdam en stichtend voorzitter van Aurora Professor Jaap Winter vertelt: ‘Wat ons als stichtende instellingen van het netwerk verenigt, is de overtuiging dat zaken als excellent onderzoek dat voldoet aan wereldwijde normen, brede toegang tot hoger onderwijs en een inclusieve academische omgeving en maatschappelijke impact in onderzoek, onderwijs en outreach niet ten koste van elkaar hoeven gaan. Wij streven ernaar om al deze elementen te verenigen en stevig te verankeren in de identiteit en de organisatie van elke deelnemende instelling. Aurora-universiteiten delen een vastberadenheid om een nieuwe universitaire gemeenschap op te zetten die beter aansluit bij de huidige netwerkgeneratie en die tot doel heeft om bij te dragen aan het oplossen van mondiale uitdagingen en het bieden van samenwerkingsmogelijkheden zodat leden van en met elkaar kunnen leren om vooruitgang te boeken.’

De vice-chancellor van de Universiteit van East Anglia in Engeland, Professor David Richardson, vertelt: ‘Aurora is niet in het leven geroepen om te lobbyen voor eigen belang, maar juist om gelijkgestemden samen te brengen die een aantoonbare en sterke staat van dienst hebben op het gebied van wetenschappelijke excellentie, een sterke ambitie om elkaar te versterken en een actieve focus op het vinden van oplossingen voor de meest prangende wereldproblematiek. Vandaag is de officiële lancering van Aurora maar onze wetenschappers en studenten uit alle hoeken van Europa zijn al begonnen met het gezamenlijk aanpakken van gemeenschappelijke uitdagingen en kunnen al gebruikmaken van kansen en mogelijkheden.’

Aurora-universiteiten behoren tot de wereldwijde academische top op het gebied van onderzoek – en wat betreft gewogen citatie-impact per hoofdgebied tot de top 250. In opdracht van Elsevier is een rapport opgesteld waaruit is gebleken dat Aurora beduidend beter scoort dan andere, langer bestaande netwerken zoals LERU, Coïmbra, UNICA en Universitas21 wat betreft gewogen citatie-impact per hoofdgebied (een meetinstrument voor onderzoekskwaliteit en impact).

De lancering van vandaag werd voorafgegaan door workshops in Amsterdam en Grenoble waarbij alle deelnemende universiteiten aanwezig waren om gebieden te identificeren waarin Aurora echt waarde kan toevoegen voor de samenleving, door bijvoorbeeld samen te werken aan belangrijke maatschappelijke uitdagingen zoals duurzaamheid, klimaat en energie, digitale technologie en samenleving, studentervaringen en innovaties op het gebied van onderwijs en leren, menselijk leven en gezondheid, en veranderingen in een globaliserende samenleving.

Er is in Amsterdam ook een workshop gehouden om ontmoetingen te stimuleren tussen vertegenwoordigers van studentenorganisaties van Aurora-universiteiten. De workshop voor studenten was vooral gericht op het uitwisselen van ervaringen, wederzijds leren, goede en slechte praktijken en het identificeren van mogelijkheden voor samenwerking tussen Aurora-universiteiten.

Amy Rust, afgevaardigde van de studentenvereniging van de Universiteit van East Anglia die aanwezig was bij de workshop over studentervaringen zei: De Aurora-studentenworkshops geven studenten en studentenverenigingen een fantastische kans. We hopen dat de workshop goede mogelijkheden zal bieden om ervaringen uit te wisselen en problemen op te lossen, met fantastische leerervaringen voor onze studenten die ze zonder dit netwerk niet zouden hebben gehad.’