De vakbond FNV Bondgenoten heeft namens de werkneemsters een kort geding tegen Sierex aangespannen omdat het bedrijf ondanks de uitspraak van de Commissie Gelijke Behandeling dit voorjaar, dat er inderdaad sprake was van discriminatie van vrouwen en allochtonen in het bedrijf, nog niet tot uitbetaling is overgegaan.

De zaak kwam in 1995 aan het rollen door een toevallige opmerking van een mannelijke werknemer dat hij er ieder jaar een periodiek op vooruitging. Vrouwen kregen alleen de jaarlijkse prijscompensatie. Bovendien zaten ze in een lagere loonschaal. Turkse werkneemsters liepen nog eens extra achter. Bij hen werden reiskosten van het salaris afgetrokken.

De mannelijke collega’s werkten niet mee met de door de vrouwen ingeschakelde vakbond. De bond kreeg hun loonstrookje niet te zien. ,,Gelijke beloning betekent een lagere opbrengst van hun winstdelingsregeling. Dat wilden ze niet.”
Volgens de vakbond hebben de vrouwen en allochtonen forse achterstand opgelopen. ,,Het werkt door in bijvoorbeeld het vakantiegeld, de winstuitkering, ziektegeld, pensioenen en premiespaarloon.”