De vandaag gepubliceerde Female Board Index 2022 laat voor het eerst zien dat er meer vrouwen dan mannen benoemd als commissaris. groei vrouwelijke bestuurders blijft achter. 

Het onderzoek laat zien dat de percentages vrouwelijke bestuurders en commissarissen bij de 89 Nederlandse beursondernemingen dit jaar gestegen zijn ten opzichte van vorig jaar. Het percentage vrouwelijke commissarissen ging van 33% naar 38%, het percentage vrouwelijke bestuurders ging van 14% naar 15%.

Van de 89 beursgenoteerde ondernemingen voldoen er nu 72 aan het voorgestelde wettelijk quotum van minimaal eenderde vrouw, en minimaal eenderde man. De 17 ondernemingen die niet voldoen moeten gezamenlijk 18 vrouwen benoemen. De Female Board Index werd voor de 16e keer opgesteld door hoogleraar Corporate governance Mijntje Lückerath aan TIAS School for Business and Society (Tilburg University).

Nieuwe benoemingen

Er werden dit jaar 85 nieuwe commissarissen benoemd, hiervan waren er 47 vrouw (55%). Dit betekent dat er voor het eerst meer vrouwen dan mannen benoemd zijn als commissaris. Lückerath-Rovers: “Er wordt door mannen vaak ‘gekscherend’ geklaagd dat zij niet meer aan de bak komen als commissaris omdat alle vacatures tegenwoordig door een vrouw worden ingevuld, maar deze cijfers laten zien dat pas dit jaar een gelijk aandeel van de benoemingen naar een vrouw ging.”

Het aandeel vrouwelijke bestuurders blijft nog steeds achter, en steeg minimaal van 14% naar 15%. Van de 32 nieuwe bestuurders, waren er vijf een vrouw (16%). Slechts 27 van de 89 bedrijven hebben een vrouw in de RvB, toch hebben de 62 bedrijven zonder vrouw in de RvB dit jaar weer 20 nieuwe mannelijke bestuurders benoemd.

Wettelijk quotum

Sinds 1 januari 2022 is het wettelijk quotum van kracht van minimaal eenderde vrouw, en minimaal een derde man, in de RvC bij Nederlandse beursfondsen. 72 ondernemingen voldoen aan het quotum, dit waren er in 2021 nog 61. Bij 27 ondernemingen is precies 33% van de RvC een vrouw, bij 45 ondernemingen is het zelfs meer dan 33%. Vijftien ondernemingen hebben een gelijke 50/50-verdeling tussen mannen en vrouwen in de RvC. Bij zes ondernemingen is de meerderheid van de RvC een vrouw, waarvan twee ondernemingen nog net aan het quotum voldoen met precies 33% mannelijke commissarissen.

Best presterende ondernemingen

23 ondernemingen hebben op dit moment een RvC én een RvB die uit meer dan 33% vrouwen bestaat, in 2021 waren dit er nog 16. Wolters Kluwer, DSM, ABNAMRO en Beter Bed vormen de top vier, daar is de helft van de gecombineerde RvB en RvC een vrouw, bij Wolters Kluwer zelfs 56%. De laatste plaatsen zijn voor relatief kleine, veelal inactieve beursfondsen, waaronder RoodMicotec, GeoJunxion en Value8.