In minder dan 4 maanden zijn ruim 700 vrouwen, die geschikt zijn voor een topfunctie in het bedrijfsleven, aangemeld bij de databank topvrouwen.nl. Volgens Jet Bussemaker (minister van Emancipatie) en Hans de Boer (voorzitter VNO-NCW) toont dit succesvolle initiatief aan dat er genoeg ambitieuze vrouwen zijn. Zij hopen dat hierdoor een einde komt aan de vraag of er voldoende geschikte vrouwen zijn of niet.

Database gaat door
Bussemaker gaat door met de databank topvrouwen.nl, ondanks dat de Tweede Kamer haar via een motie heeft gevraagd hiermee te stoppen. De overheid zou geen wervingsbureau moeten willen zijn. In een reactie stelt zij: ‘Elk bureau dat belooft voor minstens de helft vrouwelijke kandidaten aan te dragen bij een vacature, krijgt toegang tot de lijst.’ Ook VNO-NCW benadrukt dat de databank een andere rol heeft en dat de markt van werving- en selectiebureaus hier nadrukkelijk bij betrokken wordt.

Vrouwenquotum
In 2016 moeten de raden van bestuur en raden van toezicht voor 30 procent uit vrouwen bestaan. Volgens Bussemaker en de Boer kan de databank bedrijven helpen om makkelijker vrouwen te vinden voor topfuncties. Zij hopen dat daarmee een dwingend vrouwenquotum wordt voorkomen. Want die aanpak werkt minder goed volgens alle betrokken partijen.