Kipster-eieren zijn de enige klimaatneutrale eieren ter wereld die je in de supermarkt kunt kopen. Belangstellenden uit Amerika, Afrika, Azië en Australië reizen af naar de boerderijen in Beuningen en Venray om te zien hoe Kipster en Lidl dit voor elkaar hebben gekregen. De drie-sterren Beter Leven boerderij Kipster en Lidl breiden wegens toenemende vraag het assortiment uit met milieuvriendelijke doosjes van tien eieren. Deze doosjes zijn vanaf heden in een aantal filialen verkrijgbaar naast de doosjes met vijf eieren.

Kip-grillworst

Het assortiment wordt ook uitgebreid met kip-grillworst. Het vlees van de grillworst is afkomstig van gepensioneerde legkippen en hun broertjes. Deze dieren worden doorgaans gezien als bijproduct van een ei. Het is bijzonder ongebruikelijk dat Kipster de oude legkippen onder toeziend oog van dierenwelzijnsorganisatie Eyes on Animals voorzichtig vangt en samen met Lidl lokaal aanbiedt. Ook het laten opgroeien van haantjes is ongebruikelijk bij de productie van eieren. Het is gebruikelijk om deze diren direct te vergassen zodra ze uit het ei kruipen. In Nederland gaat dat om zo’n 40 miljoen haantjes op jaarbasis. Haantjes leggen immers geen eieren, en groeien te langzaam vergeleken met vleeskuikens. Door deze haantjes op te laten groeien, hoeven er in de vleesindustrie minder kuikens geboren te worden.

Kippen tegen voedselverspilling

De Kipster-kippen worden gevoerd met reststromen van Lidl.

Sanne Bogaarts van Lidl:De kippen eten speciaal voer dat onder meer gemaakt is van reststromen uit onze bakkerijen, zoals misbaksels en beschadigd brood. Ook niet-verkocht brood wordt meegenomen in deze reststroom. Zo sluiten we de kringlopen, gaan we voedselverspilling tegen, en laten we de kippen onze bakkerijresten opwaarderen tot heerlijke eitjes.”

Ruud Zanders, Kipster: “Voor het produceren van ons kippenvoer zijn geen akkers nodig. Geen landgebruik betekent een immens positief effect op het milieu. Mengvoer-fabrikant Nijsen/Granico uit Veulen (Limburg) is de enige producent ter wereld die samen met ons uit reststromen een veilig en hoogwaardig kippenvoer maakt van stabiele kwaliteit.

Kringlooplandbouw

Lidl en Kipster geloven dat deze circulaire manier van voedselproductie de toekomst heeft. Zij sluiten sluiten de kringloop door:

  • van reststromen kippenvoer te maken. De kippen zetten het om in hoogwaardige eiwitbronnen in de vorm van eieren en later ook vlees;
  • geen land te gebruiken om veevoer te telen. Deze grond, bij wijze van spreken, weer teruggeven aan de natuur;
  • de haantjes wel te laten opgroeien, waardoor er minder vleeskuikens geboren hoeven te worden.

Met deze innovatieve aanpak streven Lidl en Kipster ernaar om lekker duurzaam en klimaatvriendelijk voedsel bereikbaar te maken voor iedereen.