Stichting The Green Mile (TGM) verwelkomt Lidl als eerste nieuwe corporate partner sinds haar oprichting in 2022. Hiermee bestaat TGM uit zeven partners die de ambitie delen om van de Stadhouderskade een leefbare plek voor mens, plant en dier te maken.

De Stadhouderskade in Amsterdam is een vervuilde, rumoerige, ongezonde en verkeersonveilige verkeersader door de stad. Stichting TGM gaat, onder andere samen met de gemeente Amsterdam, middels fysieke veranderingen, evenementen en kennis-bijeenkomsten de straat vergroenen, verduurzamen en toegankelijker maken.

Lidl heeft een filiaal met de gevel aan de Stadhouderskade en de ingang aan de Hemonylaan. Voor Lidl past het aansluiten bij TGM binnen de ambitie om duurzaam te bouwen en biodiversiteit te respecteren. Zo is eerder Lidl Zero geopend in Almere Oosterwold. Dit is de eerste energie en CO2-neutrale supermarkt, waarbij circulaire bouwtechnieken zijn toegepast en een park is aangelegd om de biodiversiteit te ondersteunen. Binnen TGM onderzoekt Lidl hoe verduurzaming van de bestaande bouw in stedelijk gebied kan worden versneld. Jeroen van Eikeren, manager Bouw & Vastgoed bij Lidl Nederland: “Met de Gemeente Amsterdam en TGM werken we aan mogelijkheden om het filiaal en de omgeving groener en duurzamer te maken. Zo zetten wij ons samen in voor een leefbare omgeving voor mens, plant en dier.

Om het partnerschap in te luiden, ontvangen vandaag, 19 april 2023, de eerste 250 klanten een gratis plantje om hun eigen balkon of tuin te vergroenen.

TGM wordt steeds zichtbaarder. Zo is de straat opgefleurd met bollen in het Carel Willinkpark, staan er grote plantenbakken bij alle partners (waaronder het Lidl filiaal) en doet TGM mee aan het Tulpfestival. Hiervoor zijn onlangs 100 tulpenbakken met de zogenaamde Green Mile tulp geplaatst en verspreid over de hele straat wat zorgt voor tastbaarheid, verbinding in de buurt en bewustwording van de leefomgeving.

De komende periode wordt er hard gewerkt aan het verder zichtbaar maken van TGM middels vergroening, bewustwordings- en kennisbijeenkomsten. Zo wordt ook het Hemonyplein heringericht door de Gemeente Amsterdam in nauwe samenspraak met de buurt, TGM en Lidl als buur. Banu Kabadayi, Gebiedsmakelaar Oude Pijp bij de Gemeente Amsterdam: “Ik zie dat we The Green Mile als katalysator voor vergroening en verduurzaming kunnen gebruiken bij ontwikkelingen in de openbare ruimte aan de Stadhouderskade. Dit betekent dat TGM als ambitie wordt meegenomen in bestaande projecten, en dat doorlopend met een TGM bril gekeken wordt naar kansen voor nieuwe projecten. Op het Hemonypleintje zagen we met het herinrichten van de Van Woustraat én het partnerschap van de Lidl bij TGM bijvoorbeeld zo’n kans om het pleintje radicaal te vergroenen. We hebben hiervoor een nieuw (groen-) ontwerp gemaakt dat we momenteel afstemmen met Lidl en de buurt.”

Over The Green Mile

TGM is opgezet door een 6-tal bedrijven (DNB, Heineken, Rijksmuseum, Hogeschool van Amsterdam, UNStudio en Blendingbricks) die zich allen op/aan de Stadhouderskade bevinden en de verantwoordelijkheid voelden de leefomgeving te verbeteren. Waar gemotoriseerd verkeer, verharding, asfalt en weinig ruimte voor planten & dieren, nu het beeld bepalen, behoorde dit vroeger tot de groene gordel van Amsterdam. Het was destijds een plek om te flaneren, te wandelen, te ontspannen en te ontmoeten. Met ruimte voor voetgangers, de natuur, het water en een natuur-inclusieve kade.

Bij de oprichters leeft er een gedeelde ambitie om de Stadhouderskade te vergroenen, verduurzamen en toegankelijk te maken. Om de straat stap voor stap terug te brengen naar een leefbare plek voor alle bewoners van de stad, dus ook voor de planten & dieren een prettig leefklimaat te realiseren.

Om haar ambities waar te maken focust TGM zich op 3 pijlers:

  1. Natuur & klimaat
  2. Bewustwording & educatie
  3. Community vorming & de politieke lijn

TGM werkt nauw samen met de gemeente Amsterdam, waarin er gezamenlijk in de privaat-publieke lijn, gekeken wordt wat mogelijk is qua bijvoorbeeld fysieke ingrepen. Tevens geeft TGM advies, fungeert de straat als living field lab en kan er met bijvoorbeeld het verzamelen van data (hoeveelheid CO2 uitstoot, hoeveelheid DB etc) een verandering in gang gezet worden om te werken aan een leefbare, gezonde Stadhouderskade.

Foto: van links naar rechts: Jeroen van Eikeren (Manager Bouw en Vastgoed Lidl), Ruth van Dijken (Directeur Stichting The Green Mile) en Banu Kabadayi (projectleider The Green Mile vanuit de gemeente Amsterdam)