Global Compact, een initiatief van de Verenigde Naties, is een netwerk van organisaties die hun bedrijfsvoering en -strategie baseren op tien beginselen op het gebied van mensenrechten, arbeidsomstandigheden, milieubescherming en corruptiebestrijding.
“Wij wijden ons graag aan het verbeteren van onze verantwoordelijkheid als bedrijf aan de wereldbevolking en steunen de principes van het Global Compact-initiatief van de Verenigde Naties volledig”, zegt Danny Molhoek, General Manager Benelux bij Lexmark. “Voor Lexmark en onze partners staan respect voor mensenrechten, veilige werkomstandigheden en milieuverantwoorde bedrijfsvoering voorop.”

De bijdrage van Lexmark aan de maatschappelijke verantwoordelijkheid is gebaseerd op zeven pijlers: betrokkenheid bij de gemeenschap en ethiek, zakelijke beleidsvoering en eisen aan de leverancier, diversiteit, verantwoordelijkheid voor het milieu, gezondheid en veiligheid, mensenrechten en werkomstandigheden.
Op iedere pijler houdt Lexmark rekening met het navolgen van wetten, regels en voorschriften. Dit geldt voor alle landen waarin de organisatie actief is. Niet alleen in de producten, maar in alle aspecten van de wereldwijde activiteiten is Lexmark continu bezig zijn activiteiten met betrekking tot het milieu te verbeteren. De organisatie tilt deze verantwoordelijkheid nu naar een hoger niveau door de bedrijfsactiviteiten regelmatig te toetsen aan normen die de bescherming van toekomstige generaties ondersteunen.

Recentelijk heeft Lexmark ook een rapport gepubliceerd over duurzame ontwikkelingen in 2007. Dit document laat zien welke zakelijke initiatieven het bedrijf neemt om het milieu te ontzien. Daarnaast biedt het rapport voorbeelden van unieke en innovatieve oplossingen voor zijn klanten om minder te printen en zo milieuvriendelijker te werk te gaan.

“Het rapport over duurzame ontwikkelingen in 2007 beschrijft de toewijding van onze werknemers aan het beschermen van de natuurlijke bronnen. Daarnaast helpt het rapport onze klanten hun doelen op het gebied van duurzame ontwikkeling te bereiken en hun impact op het milieu tot een minimum te beperken”, voegt Danny Molhoek toe. “We zijn er trots op om de succesvolle vooruitgang van onze onderneming op het gebied van milieu te kunnen tonen.”

Lexmark maakt elke dag weer nauwgezette keuzes in zijn processen: het ontwerp van het product, de keuze van leveranciers en materialen, de productie zelf, zijn klanten en de wijze waarop deze hun producten gebruiken en hergebruiken. Daarnaast houdt Lexmark zich bezig met het repareren en recyclen van producten.

Het milieuprogramma van Lexmark is terug te vinden op www.lexmark.nl en www.lexmark.be . Het volledige rapport over de duurzame ontwikkeling van Lexmark over 2007 is te downloaden via www.lexmark.com/environment .