Levensmiddelenindustrie en retail schieten ernstig tekort in Preventieakkoord

De Transitiecoalitie Voedsel is blij dat VWS staatssecretaris Blokhuis erin geslaagd is de basis te leggen voor een langjarig en breed preventiebeleid. Het vandaag gepubliceerde Preventieakkoord markeert duidelijk een nieuwe fase waarin ambitieuze doelstellingen de toon gaan bepalen. Maar op het gebied van overgewicht en gezonde voeding schieten levensmiddelenfabrikanten en de supermarkten ernstig tekort.

“Het akkoord staat hier vol van vrijblijvende en weinig ambitieuze voornemens. Waar recente maatregelen in het Verenigd Koninkrijk binnen een jaar tot ruim 35% minder suiker in frisdranken hebben geleid, wordt in het Preventieakkoord 7 jaar de tijd genomen om tot een reductie van 30% te komen. Supermarkten ontlopen in het akkoord nagenoeg elke harde afspraak. Gezien hun grote rol en verantwoordelijkheid op het gebied van voeding vinden wij dit maatschappelijk onverantwoord”, aldus Willem Lageweg van de Transitiecoalitie Voedsel.

Lageweg: “De schappen liggen vol met ongezonde en niet-duurzame producten die met veel marketing geweld worden gepromoot. Waar is de ambitie dat elke supermarkt binnen enkele jaren alleen nog reclame maakt voor gezonde en verantwoorde producten? Wij bieden de staatssecretaris aan om bij de uitwerking van het akkoord gezamenlijk verdere stappen te zetten.”

De Transitiecoalitie Voedsel doet in dat kader twee concrete aanbevelingen: maak in navolging van andere landen de maatschappelijke kosten van ongezond voedsel zichtbaar en zorg dat gezonde producten goedkoper en ongezonde producten duurder worden. Daarmee kunnen fabrikanten, retail en overheid gezamenlijk zorgen voor een eerlijker prijsvorming aan de hand van berekeningen waarin alle kosten worden meegerekend (truecost/trueprice).

Daarnaast roept de coalitie de overheid op om steun te geven aan een benchmark waarmee de prestaties van supermarkten op het gebied van gezondheid en duurzaamheid worden gemeten en met elkaar worden vergeleken. Dit biedt consumenten meer inzicht in welke supermarkt het meest gezond en duurzaam is. De markt kan vervolgens zijn werk doen. Een dergelijke benchmark wordt inmiddels door de Transitiecoalitie Voedsel voorbereid, in nauwe samenwerking met Questionmark.

“Ongezonde voeding en leefstijl leiden tot maatschappelijk onaanvaardbare gevolgen, zowel op het gebied van de volksgezondheid als economisch. Dat vraagt om ambitie en lef. Daarom roepen wij staatssecretaris Blokhuis, de supermarkten en de levensmiddelenindustrie op onze aanbevelingen snel ter hand te nemen”, aldus Lageweg.

Bij de Transitiecoalitie Voedsel zijn ca. 150 bedrijven en organisaties aangesloten die zelf goede resultaten behalen met gezond en duurzaam voedsel en met voedselconcepten voor zorginstellingen, in catering en bij restaurants. Ook boeren en tuinders die vooropgaan bij gezonde, duurzame en diervriendelijke producten zijn bij de coalitie aangesloten. Zij laten zien dat er meer mogelijk is dan in het huidige Preventieakkoord is afgesproken.

Over de Transitiecoalitie Voedsel

De Transitiecoalitie Voedsel (TcV) is een samenwerkingsverband van ca. 150 voorlopers uit bedrijfsleven, land- en tuinbouw, zorg, wetenschap, onderwijs en NGO’s die werken aan een voedselsysteem waarin gezondheid, duurzaamheid, transparantie en eerlijke prijzen (true price / true value) voorop staan. Ons gemeenschappelijke doel is het realiseren van een gezond leven op een gezonde planeet. Voor iedereen. Met Nederland als voortrekker van de hiervoor noodzakelijke omslag in het mondiale voedselsysteem. Belangrijke leden zijn o.a. ca 40 ondernemers in de wereld van gezond en duurzaam voedsel (zoals Hutten Catering, Kipster, Eosta, Vegetarische Slager), een vijftiental boeren, Louis Bolk Instituut, Centrum Landbouw en Milieu, Slow Food Movement, Institute Positive Health (IPH), Reinier de Graaf Gasthuis, Jaap Seidell, Dutch Cuisine, Voeding Leeft, Triodos Bank, Marqt, diverse onderwijsinstellingen zoals HAS, Aeres Hogeschool en Universiteit Utrecht en een tiental NGO’s.

Share Button