Van 26 augustus tot 26 september 2021 laten allerlei mensen en organisaties in Leiden zien hoe ze bijdragen aan het behalen van de duurzame ontwikkelingsdoelen (sdg’s) van de Verenigde Naties. Festival 2030 nodigt iedereen uit om mee te doen aan het realiseren van een groenere, eerlijkere en meer duurzame wereld. Er staan honderden activiteiten op het programma, waaronder een kledingruildag voor studenten, diners en ontmoetingen tussen buurtbewoners en plastic ruimen uit de grachten.

Om de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen waar Nederland en Leiden zich aan hebben gecommitteerd te behalen, moet iedereen in actie komen. Publicaties als het recente IPCC rapport benadrukken deze noodzaak. Helaas gaan dit soort publicaties vaak voorbij aan wat mensen al doen in hun eigen omgeving, voor hun buren of de stad waar ze wonen. Het positief activisme, de creativiteit en verbeelding van al die doeners staat centraal tijdens Festival 2030.

Festivaldirecteur Jasper Visser: “In een stad als Leiden is alles voorhanden om oplossingen te vinden voor de grote uitdagingen waar we als samenleving voor staan. Of het nu gaat om het klimaat, ongelijkheid of de energietransitie, als we lokale initiatieven versterken en versnellen kunnen we grote vooruitgang boeken.”

Een duurzame toekomst voor iedereen

Met een universiteit, hogeschool, mbo, dertien musea, talloze maatschappelijke organisaties, succesvolle ondernemers en een actief gemeentebestuur beschikt Leiden over de kennis, creativiteit en middelen om de duurzame ontwikkelingsdoelen handen en voeten te geven. Toch gaat dit niet vanzelf. Oplossingen op buurtniveau blijven klein, mensen en organisaties vinden elkaar niet en goede ideeën worden geen realiteit.

Festival 2030 brengt hier verandering in. Samen met dappere ondernemers, slimme studenten, actieve ouderen en energieke buurtbewoners hebben we de afgelopen maanden nieuwe ideeën ontwikkeld en netwerken versterkt. Tijdens het festival geven we succesvolle initiatieven vrij baan en helpen we mensen in alle openheid van en over elkaar te leren.

De nadruk hierbij ligt op het betrekken van iedereen. Geboren Leidenaren ontmoeten nieuwkomers, kunstenaars werken samen met ondernemers en ook de kennis en kunde van mensen met een korte opleiding zetten we in om de duurzame ontwikkelingsdoelen te behalen.

Creativiteit en verbeelding

Duurzame ontwikkeling vraagt behalve om daadkracht ook om creativiteit en verbeelding. Zo ontdekken we nieuwe manieren van samenkomen en samenwerken en kunnen we een andere wereld voorstellen. Kunst speelt daarom een grote rol tijdens Festival 2030.

Een viertal participatieve en artistieke projecten daagt deelnemers uit om zich een andere toekomst voor te stellen. In het House of Misconceptions, een project van de Universiteit Leiden en kunstenaarscollectief Liquid Society, gaat het over samenleven met de ander (11, 18, 25 en 26 september). Het Klimaatmuseum nodigt mensen uit om lokale klimaatoplossingen uit te vinden om zo mondiale problemen op te lossen (15 tot 18 en 22 september). De Dadakademia gaat met buurtbewoners, schoolverlaters en anderen aan de slag om iedereen te betrekken bij verduurzaming (20 tot 26 september). De Tegentijd, tot slot, nodigt mensen uit om een goede voorouder te worden (31 augustus tot 26 september).

De artistieke projecten worden verder ondersteund met een serie ontmoetingen en gesprekken en een randprogrammering van activiteiten. De kick-off van het festival is van 26 tot 29 augustus op de Leidse Hooitocht. Op 24 september wordt Festival 2030 afgesloten met een spetterende talkshow.

Initiatiefnemers en samenwerkingspartners

Festival 2030 is een initiatief van Stichting 2030, VISSCH+STAM en Museum De Lakenhal, geïnspireerd door en in samenwerking met UN Live, het Museum voor de Verenigde Naties. UN Live heeft als doel om zo veel mogelijk mensen te betrekken bij het werk en de waarden van de Verenigde Naties. Het museum heeft de steun van António Guterres, secretaris-generaal van de VN, en Ban Ki-moon, voormalig secretaris-generaal van de VN.

Festival 2030 wordt ondersteund door de gemeente Leiden, het BankGiro Loterij Fonds, Fonds 1818 en een groot netwerk aan samenwerkingspartners, individuen en organisaties in Leiden en daarbuiten.

De duurzame ontwikkelingsdoelen

De duurzame ontwikkelingsdoelen, ook wel de sustainable development goals (sdg’s) genoemd, zijn 17 doelen gesteld door de Verenigde Naties voor het jaar 2030. De doelen gaan over thema’s als een einde aan honger en armoede, goed onderwijs voor iedereen, klimaatactie, verantwoorde consumptie, biodiversiteit en mensenrechten. Alle initiatieven die aangesloten zijn bij Festival 2030 dragen bij aan één of meerdere doelen.

Het volledige programma van Festival 2030 is te vinden op www.festival2030.nl.