Ruim 200 bedrijven, overheden en ngo’s, verenigd in de Nederlandse Klimaatcoalitie, brengen versneld hun CO2-uitstoot terug. De organisaties halveren hun uitstoot per 2020 en mikken op een volledig klimaatneutrale bedrijfsvoering in 2050.

De Nederlandse Klimaatcoalitie ging van start rondom de klimaattop in Parijs vorig jaar en is sindsdien gegroeid tot 623 deelnemende organisaties die hebben toegezegd in 2050 CO2-neutraal te zijn. Een groot deel van de leden, ruim 200, heeft inmiddels concrete tussendoelen gesteld en begonnen met het monitoren van de eigen  CO2-uitstoot.

footpr

Landelijke impact

De gezamenlijke CO2-uitstoot van deze 203 organisaties is fors: net zo groot als die van 400.000 huishoudens. Door versneld maatregelen te nemen, kunnen ze  maar liefst 7% van de totale Nederlandse CO2-besparing realiseren die in 2020 nodig is om klimaatverandering tegen te gaan.

Concrete Besparing

Van 68 leden zijn ook de inmiddels de eerste besparingscijfers binnen: in het eerste jaar hebben ze al 18 procent CO2 bespaard in hun bedrijfsvoering. Dit is onder andere gerealiseerd door over te stappen naar groene stroom en door aanpassingen aan hun bedrijfspanden.

Klimaatdoelstellingen Nederland

Op de Klimaattop in Parijs is vorig jaar wereldwijd afgesproken dat de aarde niet meer dan 2 graden op mag warmen. Voor Nederland betekent dat 80-95% CO2-besparing in 2050. Dat is veel meer en sneller dan het huidige reductietempo: sinds 1990 heeft Nederland pas 12% bespaard. Vorig jaar steeg de uitstoot zelfs.

Klimaattop Marrakech

Momenteel vindt de Klimaattop in Marrakech plaats, het vervolg op de top in Parijs. De top in Marrakech richt zich op het omzetten van de overeenkomst van Parijs in concrete acties. De deelnemers aan de Klimaatcoalitie laten als bottom-up initiatief aan de onderhandelaars op de klimaattop zien dat een versneld reductietempo haalbaar is.

Over de Nederlandse Klimaatcoalitie

De Nederlandse Klimaatcoalitie is een initiatief van het ministerie van I&M, MVO Nederland, Klimaatverbond Nederland en Natuur & Milieu. De deelnemende organisaties lopen uiteen van grote zakelijke spelers als Philips en NS, tot kleine MKB-bedrijven. Ook maatschappelijke organisaties en lokale overheden zijn aangesloten. De berekeningen van de besparing van de coalitie worden uitgevoerd door Ecofys.