Bedrijven besteden meer aandacht aan duurzaamheid ten opzichte van twee jaar geleden, blijkt uit de recente SDG-barometer. Recent ING-onderzoek naar strategische prioriteiten onder topmanagers van grote Nederlandse (beursgenoteerde) bedrijven bevestigt dit beeld. Investeringen in verduurzaming zullen versneld toenemen, maar vormen voor 2023 wel de grootste financiële uitdaging (28 procent). In de SDG-barometer geeft 90 procent van de 300 ondervraagde bedrijven aan de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties te kennen. Driekwart van de organisaties weet niet of de gekozen verduurzamingsmaatregelen effectief zijn.

Begin januari is de zogenaamde Europese Corporate Sustainable Reporting Directive (CSRD) in werking getreden, die bedrijven verplicht om in de jaarverslagen te rapporteren over hun duurzaamheidsbeleid. Voor sommige bedrijven gaat dit voor 2024 al gelden, waarbij zij jaarlijks de voortgang moeten monitoren. Dit betekent dat bedrijven versneld doelstellingen op het gebied van duurzaamheid moeten realiseren. Gelukkig geeft 75 procent van de ondervraagde bedrijven aan dit binnen twee jaar op orde te hebben en dat is ook hard nodig.

De 17 SDG’s van de VN zijn voor bedrijven vaak het vertrekpunt bij het maken van duurzaamheidskeuzes. De meeste bedrijven hebben nog altijd moeite om duurzaamheid te integreren in hun bedrijfsstrategie. Op dit moment is het 20 procent van de bedrijven gelukt.

Duurzaamheid valt steeds vaker onder de verantwoordelijkheid van het hogere management dat daarmee aangeeft dat vergroening tot de bedrijfsprioriteiten behoort: goed voorbeeld doet goed volgen. Wel zetten de hoge kosten in de bedrijfsvoering, de torenhoge inflatie en een mogelijk milde recessie het duurzaamheidsstreven van veel organisaties onder druk. Het reduceren van de afhankelijkheid van energie uit Rusland is daarbij wel weer een extra trigger voor bedrijven om te kiezen voor groen. En versnellen is gewenst: ook TNO geeft aan dat bedrijven en consumenten meer moeten vergroenen om de Nederlandse klimaatdoelen voor 2030 en 2050 te kunnen realiseren. Alleen met windmolens en warmtepompen lukt het niet. Het is dus nu meer dan ooit tijd om de daad bij het woord te voegen.

Ceel Elemans, sector specialist Food, ING Sector Banking