De elektrische auto’s kunnen op de parkeerplaats van de bank aan de Zuidas worden opgeladen; Nuon installeert het eerste oplaadpunt. LeasePlan levert de auto’s en zorgt met haar partner Mobility Mixx voor een pasje waarmee medewerkers van de bank onder andere ook met de trein kunnen reizen. “Omdat LeasePlan en Nuon hun praktijkervaring met wagenparkbeheer, energie-infrastructuur en het in één hand aanbieden van verschillende vervoersmodaliteiten hebben gebundeld, is elektrisch rijden binnen en rond de bebouwde kom nu al mogelijk voor onze opdrachtgevers,” stelt directievoorzitter Berno Kleinherenbrink van LeasePlan.

Nuon verzorgt binnen de samenwerking de elektrische infrastructuur. Øystein Løseth, CEO van Nuon: “Als elektrisch rijden in Nederland succesvol wil worden, dan is een goede en betrouwbare elektrische infrastructuur noodzakelijk. Als energie-expert gaat Nuon daartoe oplaadpunten installeren bij ABN AMRO, waar de poolauto’s groene elektriciteit kunnen ’tanken’.” Nuon richt zich daarbij op bedrijven en overheden. “We denken dat dit de eerste partijen zijn die de markt voor elektrisch vervoer sterk zullen gaan ontwikkelen.”

Bestuurslid Wietze Reehoorn van ABN AMRO verwacht veel van het initiatief: “Collega’s die in en rond de stad voor ons onderweg zijn, kunnen hun eigen auto nu thuis laten staan en op het werk een elektrisch aangedreven Mini van LeasePlan meenemen. We denken hiermee niet alleen de filedruk en CO2-uitstoot te helpen verminderen, maar ook het geluidsniveau in de stad. De duidelijk herkenbare auto ziet er overigens erg goed uit en zal beslist gaan opvallen.” In de nabije toekomst zal de bank ook bij andere kantoren in grotere steden met elektrische poolauto’s gaan rijden.

Volgens Kleinherenbrink van LeasePlan liepen initiatieven van diverse spelers om elektrische auto’s ook echt op de weg te krijgen totnogtoe stuk op twee belangrijke voorwaarden: “De benodigde infrastructuur voor bijvoorbeeld oplaadpunten is er nog niet. Maar deze is wel te realiseren, zoals Nuon laat zien. Daarnaast zijn er in de hele wereld zo goed als geen bruikbare E-auto’s beschikbaar.” Vorige week bestelde de Gemeente Amsterdam een aantal elektrische auto’s bij LeasePlan. “Door samenwerking met partijen zoals Nuon, ABN AMRO en Amsterdam zie je dat er ineens iets kan ontstaan, dat anders misschien nog jaren zou duren.” Kleinherenbrink hoopt dat het initiatief snel navolging krijgt – en er toe zal leiden dat ook andere instellingen en bedrijven nu snel concrete maatregelen zullen nemen om hun wagenparken verder te vergroenen en het (woon-)werkverkeer te verduurzamen.

Omdat de elektrische Mini geen fossiele brandstof verbruikt, is de CO2-uitstoot nihil. Verder is de motor zeer geluidsarm, wat een gunstig effect heeft op het lawaai in de stad. Naast het schone en stille karakter brengt de elektrische motor ten opzichte van een conventionele verbrandingsmotor ook economische voordelen met zich mee: de brandstofkosten zijn laag, terwijl de leasekosten voor de elektrische Mini’s vergelijkbaar zijn met die van een gewone Mini. De elektrische Mini is inmiddels ook al in diverse andere steden geïntroduceerd. In Berlijn leverde het Zweedse Vattenfall vijftig elektrische Mini’s met bijbehorende oplaadpunten voor een pilot. BMW produceerde eerder 500 elektrische Mini’s voor projecten in de VS in Californië, New York en New Jersey.