Aan de vooravond van de Internationale Dag voor de Rechten van de Mens, lanceert het Humanistisch Overleg Mensenrechten de Quick Check van de Human Rights Compliance Assessment (HRCA) voor (multinationale) bedrijven en financiële instellingen.

De tool geeft bedrijven een handvat om beleid en praktijk op het gebied van mensenrechten te ontwikkelen en te monitoren. De HRCA helpt bedrijven op een structurele wijze bij het ontwikkelen van mensenrechten principes en praktijk. Het draagt bij aan het formuleren van gedragscodes, de voorbereiding van maatschappelijke en sociale jaarverslagen, en het uitvoeren van risicoanalyses en management.

De HRCA bestaat uit vragen en indicatoren op het gebied van mensenrechten, en resulteert in een gecomputeriseerd rapport waarin een overzicht wordt gegeven van de mate van naleving van mensenrechten van het bedrijf. De Quick Check bevat 30 vragen over de meest essentiële onderwerpen die in de HRCA zijn opgenomen. Ook worden suggesties voor de implementatie van mensenrechten gegeven. (zie ook http://www.hom.nl/meb_compliance_assess.php en website P+: http://www.p-plus.nl/artikel.php?IK=280)

Het HOM is een onafhankelijke mensenrechtenorganisatie, die bijdraagt aan de ontwikkeling en het gebruik van instrumenten die het effect van beleid en praktijk op mensenrechtensituaties meten.

Tijdens de lancering zal Gemma Crijns (Universiteit Nyenrode en bestuurslid HOM) voorzitter zijn. Sprekers zijn Marina d’Engelbronner (HOM), Teresa Fogelberg (Global Reporting Initiative), Lars van Troost (Amnesty International) en Monique de Wit (Shell International).

De lancering duurt van 15.00 – 17.00 en vindt plaats in het Beatrixgebouw van de Jaarbeurs te Utrecht.