Om duurzame bedrijven met groeiambitie verder op weg te helpen initiëren Stichting DOEN, Hivos en Impact Hub Amsterdam het Investment Ready Program. Op donderdag 17 juli wordt het programma gelanceerd met een kick-off en informatiebijeenkomst bij Impact Hub Amsterdam. Vervolgens kunnen ondernemingen zich tot 1 oktober aanmelden. Na een selectie gaan tien tot veertien deelnemers door voor een vier maanden durend traject waarin de focus ligt op ‘peer-learning’. Het uiteindelijke doel van de deelnemers is het aantrekken van investeringsgeld waarmee ze hun ambities kunnen realiseren en de wereld een stukje beter kunnen maken. De best presterende ondernemer ontvangt een investering van EUR 50.000.

Met hulp van elkaar en toonaangevende ondernemers concretiseren de deelnemers hun mondiale aspiraties en leren zij door de lens van een investeerder naar hun onderneming kijken. Deze leerperiode wordt afgesloten met een investeerdersforum waar de ondernemers zich presenteren aan diverse investeerders en fondsen. Programmadirecteur Thomas Vaassen: “Wij zijn ervan overtuigd dat duurzame entrepreneurs met groeiambitie een significante rol kunnen spelen in de transitie naar een nieuwe verantwoorde economie. Met dit programma helpen wij deze ondernemingen om zich voor te bereiden op investeringen, groei en maatschappelijke impact.”

Elkaar beoordelen
Naast het leren van elkaar speelt ‘peer-reviewing’ binnen het programma een essentiële rol. Middels een onderling beoordelingsproces bepalen de deelnemers zelf wie de winnaar is. Dit bedrijf wordt beloond met een converteerbare lening van EUR 50.000 (een lening die kan worden omgezet in aandelen als de ondernemer de financieringsronde afrondt). Voor de winnaar dé kans om de groeiambities verder te verwezenlijken. Overigens streven de initiatiefnemers van Investment Ready Program ernaar dat minimaal 50% van de deelnemers investeerders vindt via het netwerk dat rondom het programma is opgebouwd. Zoals bijvoorbeeld Rural Spark die vorig jaar winnaar was van de voorloper van dit programma. Het bedrijf levert in India producten waarmee mensen zelf duurzame energieleverancier kunnen worden en introduceerde onlangs een tweede prototype van hun ‘energy router’. Deze werd positief ontvangen en de investering – die nodig is om het product verder uit te rollen – is bijna rond.

Voor wie?
Duurzame ondernemers die op zoek zijn naar kapitaal, waarvan het bestaansrecht is bewezen en die in Nederland zijn gevestigd kunnen zich tot 1 oktober 2014 aanmelden. Verder moet de technologie, product of oplossing schaalbaar zijn en binnen een van de volgende domeinen vallen:

• Energie & mobiliteit
• Supply chains & logistiek
• Nieuwe materialen & afval
• Landbouw, water & voedsel

Meer over Investment Ready Program
Investment Ready Program is de nieuwe naam van het succesvolle Village Capital NL dat in 2013 werd gelanceerd en waar o.a. Alexander Ribbink (TomTom, Prime Ventures), James Veenhoff (Amsterdam Fashion Week, Fronteer Strategy) en Hans Meyer (HotelsAhead en voormalig mede-oprichter van Citizen-M) hun ervaring deelden. Het programma komt uit de koker van Stichting DOEN, Hivos en Impact Hub Amsterdam. Ook zijn er al samenwerkingen opgezet met de investeerdersplatformen en -initiatieven: Toniic, SOCAP, De Investeerdersclub, Money Meets Ideas en Pymwymic. Voor meer informatie zie: http://investment-ready.nl

Nina Tellegen, directeur van Stichting DOEN: “Met het programma investeren wij niet alleen in de afzonderlijke ondernemingen maar versterken we de hele Nederlandse impact investment sector. En dat is belangrijk, want hoe meer kennis er is en voorbeelden er zijn, hoe eerder investeerders bereid zijn tot investering.”

Leo Soldaat, Senior Advisor for Financial Services and Green Entrepreneurship Hivos: “Hivos zal zich in de toekomst meer dan voorheen gaan richten op het vergroenen van de economie en sociale innovatie, vooral op het gebied van duurzame voedselvoorziening en hernieuwbare energie. Met het Investment Ready Programma voor groene pioniers wordt hier concreet invulling aan gegeven.”