De tool geeft bedrijven een handvat om beleid en praktijk op het gebied van mensenrechten te ontwikkelen en te monitoren. HRCA bestaat uit vragen en indicatoren op het gebied van mensenrechten. Het resulteert in een gecomputeriseerd rapport waarin een overzicht wordt gegeven van de mate van naleving van mensenrechten van het bedrijf. Ook worden suggesties gedaan over mogelijke best practices.

Sprekers zijn onder meer Gemma Crijns (Universiteit Nijenrode), Teresa Fogelberg (Global Reporting Initiative), Monique de Wit (Shell International) en een vertegenwoordiger van een NGO. De lancering duurt van 15.00 – 17.00 en vindt plaats in het Beatrixgebouw van de Jaarbeurs te Utrecht.