Green Label Events heeft de organisatie van een evenement in zeven focusgebieden onderverdeeld: catering, techniek, vervoer, communicatie, locatie, entertainment en aankleding. Binnen deze zeven elementen kiest Green Label Events standaard voor een aantal milieubewuste maatregelen. Zo worden verschillende CO2-reducerende maatregelen genomen, door zoveel mogelijk te kiezen voor lokale en regionale leveranciers, milieuvriendelijk transport, lokaal geproduceerd eten & drinken en digitale communicatie rondom het evenement. Daarnaast wordt onvermijdelijke CO2-uitstoot als gevolg van het evenement altijd gecompenseerd via gecertificeerde klimaatprojecten van Climate Neutral Group. Daarmee zijn alle evenementen onder Green Label Events klimaatneutraal.

Alex Bontenbal, die samen met zijn broer Marcel Bontenbal de directie van La Promesse voert, is buitengewoon trots op de lancering van het nieuwe label:

“Met Green Label Events komen wij tegemoet aan toenemende vragen om de milieueffecten van evenementen tot een minimum te beperken. Door uitgebreid onderzoek te doen naar de mogelijkheden, kunnen wij nu een breed scala aan milieubesparende maatregelen doorvoeren en extra keuzes aan onze klanten voorleggen. Uiteraard zonder daarbij concessies te doen op kwalit

Een Green Label Event draait om een kwalitatief hoogstaand evenement waarbij bewustwording bij opdrachtgevers, leveranciers en bezoekers op de genoemde zeven elementen centraal staat. De ambitie is om die bewustwording verder te stimuleren door de creatieve en proactieve koploper te zijn van nieuwe, milieuvriendelijke initiatieven. Samen met partners in de branche zet Green Label Events een flinke stap richting een groene evenementenbranche.