Minstens een derde van alle wereldwijd gevangen vis is bestemd voor visvoer of visolie. Een nodeloze verspilling, want met kweekalgen is nu een natuurvriendelijk alternatief beschikbaar. De jonge onderneming Testa lanceerde een verkoopsite voor plantaardige omega-3 producten. ‘Er zijn 23 haringen nodig voor één potje met  60 visoliecapsules. Dat vermijd je met algencapsules.’

‘Veel mensen slikken visoliecapsules, vanwege de heilzame effecten van omega-3 vetzuren’, zegt Guido Evers, initiatiefnemer van Testa. ‘Maar ze hebben geen idee hoe slecht die producten zijn voor de visstand.’ Doordat oceanen steeds minder vis bevatten, schakelen vissers nu zelfs over op krill. Deze minuscule garnaaltjes staan aan het begin van de voedselketen, en zijn essentieel voor het leven in zeeën en oceanen. Het vervangen van visolie door algenolie is een probaat middel om overbevissing van de oceanen tegen te gaan. En het ligt ook voor de hand, aldus Evers. ‘Niet de vissen produceren omega-3 vetzuren, maar microalgen in de oceaan. Vissen eten die algen, en slaan de vetzuren op. Dat slikken wij vervolgens in de vorm van capsules. Dus waarom zouden we die tussenstap niet overslaan, en direct algen eten?’

Drie bedrijven werken samen om de verkoop van visvrije omega-3 vetzuren via de verkoopsite www.testa-omega3.com mogelijk te maken. Het Spaans-Nederlandse Algae Biotech wil op termijn zelf de productie verzorgen. Vooralsnog komt algenolie vooral  uit Noord-Amerika en Azië. Nederland kent nog geen grootschalige algenproductie, en in Europa is het niet veel beter. ‘Wij hopen dat ook hier de productie op gang komt, en grotere spelers instappen’, zegt Evers. ‘Vooralsnog zijn we aangewezen op erkende producenten elders in de wereld.’ Naast Algae Biotech zijn ook de bedrijven Numard (specialist op het gebied van supplementen en online marketing) en Microz (verpakkingen) bij de start-up betrokken. Het Platform Biodiversiteit, Ecosystemen & Economie verleent steun bij de ontwikkeling en marketing van de nieuwe voedingssupplementen. 

Naast Testa bieden nog enkele bedrijven omega-3 producten op algenbasis aan op de Nederlandse markt. ‘Maar’, zegt Evers, ‘die verkopen óók visolieproducten. Daar zit dus helemaal geen gedachte achter. Wij willen volledig af van visolie. Dat maakt ons uniek.’ De algencapsules van Testa concurreren qua prijs met de betere visolieproducten. En de kwaliteit is beter, zegt Evers. ‘Onze algenolie is niet verontreinigd met zware metalen, plastic en dioxinen zoals bij vis wel het geval is.’

Behalve de verkoopsite willen de initiatiefnemers van Testa een apart platform opzetten dat bewustwording over overbevissing en de alternatieven voor visolie en visvoer bevordert. ‘Wie weet dat voor een stukje kweekzalm op ons bord  al snel 1 kilo vis is gevangen?’ Behalve consumenten wil Testa ook meer bedrijven bij het initiatief betrekken. Zoals drogisterijketens die nu visoliecapsules verkopen. En het wil samenwerken met invloedrijke ngo’s, zoals Greenpeace en het Wereldnatuurfonds. ‘We zoeken brede steun om de visvrije omega-3 capsules bekend te maken, en de kostprijs verder omlaag te krijgen’, zegt Evers. ‘Dat er een markt is voor dit natuurvriendelijke product, daar ben ik van overtuigd.’

Dit is een bericht van Platform Biodiversiteit, Ecosystemen & Economie, een initiatief van VNO-NCW en IUCN NL.