KPN heeft nieuwe ambitieuze lange termijndoelstellingen geformuleerd op het gebied van duurzaamheid waarmee KPN een concrete bijdrage wil leveren aan het realiseren van de klimaatdoelstellingen uit het klimaatverdrag van Parijs: het beperken van de opwarming van de aarde tot onder de 2 graden celsius.

CO2-reductie is al jaren een topprioriteit bij KPN, dat sinds 2015 klimaatneutraal opereert. Met de nieuwe doelstellingen sluit KPN zich aan bij het Science Based Targets initiative (SBTi), een initiatief dat er op is gericht om internationale bedrijven een wetenschappelijk onderbouwde bijdrage te laten leveren aan CO2-reductie. Inmiddels zijn 40 bedrijven toegetreden tot dit initiatief, waaronder Walmart, Sony en Nestlé, en hebben meer dan 180 bedrijven toegezegd SBTi doelstellingen te formuleren.

KPN wil minimaal tot 2050 klimaat-neutraal blijven opereren. Bovendien heeft KPN zich ten doel gesteld om dit vanaf 2030 te realiseren zonder dat daar compensatie voor het gebruik van gas en autobrandstoffen voor nodig is. KPN is sinds 2015 klimaatneutraal door uitsluitend groene (in Nederland) opgewekte stroom te gebruiken en het gebruik van fossiele brandstoffen (15% van het jaarlijkse energieverbruik van KPN) te compenseren.

Daarnaast maakt KPN zich hard voor een significante reductie van de uitstoot van broeikasgassen die voortkomen uit het gebruik van de producten en diensten van KPN door klanten en door de productie van hardware voor KPN netwerken, producten en diensten. Concreet wil KPN deze uitstoot in 2025 met 20% gereduceerd hebben en gehalveerd hebben in 2040, in vergelijking de uitstoot in 2014.

Eelco Blok, CEO van KPN: “Klimaatverandering is een van de meest uitdagende en urgente vraagstukken van deze tijd. Door ons voor te nemen minimaal tot 2050 klimaatneutraal te blijven opereren en te komen met ambitieuze uitstoot-reductie doelstellingen voor onze leveranciers, willen wij op een zinvolle manier bijdragen aan het tegengaan van de klimaatverandering, in het belang van onze klanten en toekomstige generaties.”

Alberto Carrillo Pineda, leider van SBTi: “We feliciteren KPN met het formuleren van ambitieuze doelstellingen om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. Een toenemend aantal bedrijven erkent de kans én noodzaak om voorop te lopen in de transitie naar een koolstofarme economie. Door zich bij deze groep aan te sluiten toont KPN zijn commitment aan lange-termijn, duurzame groei.”