Royal HaskoningDHV, ChainCraft en Koppert Biological Systems gaan samenwerken om Kaumera in te zetten als biostimulant. Deze nieuwe, biologische grondstof wordt met een duurzame zuiveringstechniek gewonnen uit afvalwater. Deze grondstof kan worden gebruikt om biologische producten te produceren. Daarmee zetten de drie partijen een belangrijke stap in de circulaire economie: om waarde te creëren uit afvalwater.

Afvalwater is een eeuwige bron van grondstoffen die wereldwijd beschikbaar is. Veel van dit afvalwater bevat nog waardevolle componenten. In het ‘Nereda®’-proces worden korrels gevormd en kan het afvalwater sneller, beter en duurzamer worden gezuiverd,” vertelt René Noppeney, Global Director Water Technology Products bij Royal HaskoningDHV.

Nieuwe grondstof uit afvalwater

Uit de slibkorrels die zich vormen in het Nereda-zuiveringsproces wordt een nieuwe biobased grondstof gewonnen: Kaumera. Dit is een volledig natuurlijk biopolymeer die voor verschillende toepassingen gebruikt kan worden. Een daarvan is in de land- en tuinbouw als biostimulant. Bijkomend voordeel van de terugwinning van Kaumera is dat de hoeveelheid slib die achterblijft kleiner is. “Dit kan tot 30% schelen, hetgeen een aanzienlijke besparing oplevert voor de waterschappen in de verwerking van het slib”, aldus Noppeney.

Onderzoek en ontwikkeling van het terugwinnen van Kaumera uit afvalwater vindt plaats binnen het Nationaal Kaumera Ontwikkelingsprogramma (NKOP). In dit programma werken Waterschap Vallei en Veluwe, Waterschap Rijn en IJssel, de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer, RoyalHaskoningDHV en de TU Delft nauw samen. Het biotechnologiebedrijf ChainCraft is aangesloten voor het toepasbaar maken en op de markt brengen van Kaumera. “Wij zagen veel potentie voor de inzet van Kaumera als verduurzamer in de agrisector en zochten partners die belangstelling hadden om deze grondstof af te nemen en kwamen zo bij Koppert uit,” zegt Niels van Stralen, Directeur van ChainCraft.

Koppert heeft de afgelopen twee jaar proeven gedaan met de inzet van Kaumera. Harald Mikkelsen is vanuit Koppert als research initiator betrokken bij het project: “Het blijkt een goede en duurzame vervanger voor de zeewierproducten die dienen als grondstof voor een aantal van onze producten. Daarnaast draagt Kaumera bij aan een goede uitvloeiing van de producten en zien we dat dit de groei en het bodemleven extra stimuleert. Kortom: deze biobased grondstof heeft absoluut een meerwaarde.”

Henri Oosthoek, CEO van Koppert, onderstreept dat. “De inzet van Kaumera helpt ons om onze grondstoffeninzet verder te verduurzamen en stappen voorwaarts te zetten op het gebied van circulair werken. Het product wordt immers gemaakt uit afvalwater; hoe cradle-to-cradle wil je het hebben? En dit alles sluit naadloos aan bij de pioniersmentaliteit van Koppert: we werken continu aan vernieuwing, om zo voorop te kunnen blijven lopen.”

Hoge ambities

“Nu wordt deze grondstof nog alleen in Nederland geproduceerd, maar onze ambitie is om Kaumera wereldwijd terug te gaan winnen uit afvalwater. Er staan inmiddels Nereda afvalwaterzuiveringen in meer dan 20 landen, dus we kunnen vooruit. Met Koppert als internationale partner komt onze gezamenlijke ambitie om samen de wereld een beetje beter te maken een stap dichterbij: Koppert is namelijk ook in veel landen actief en kan Kaumera dan lokaal inzetten,” sluit van Stralen af.