De heer Staf Depla, loco-burgemeester, reikte op dinsdag 7 maart 2017 een Koninklijke onderscheiding (Officier in de Orde van Oranje-Nassau) uit aan de heer Henk de Bruin, duurzaamheidsmanager Philips.

Verdiensten

De heer de Bruin is vanaf 1988 werkzaam bij Philips International B.V. waar hij van 1993 – 2002 Vice-President, Global Head of Environment & Energy was. Daarna werd hij benoemd tot Senior Vice-President, Global Head Sustainability. Toen hij zijn loopbaan bij Philips startte, stond duurzaamheid in de kinderschoenen. Hij heeft voordat de term duurzaamheid was ‘’uitgevonden’’ een milieuprogramma ontwikkeld voor Philips. In de jaren daarna is dit onder zijn leiding verder uitgebreid in diverse milieuprogramma’s die ingebed werden in de organisatie. Henk de Bruin is de stimulator geweest om duurzaamheid binnen Philips te laten groeien tot een issue dat niet op zichzelf staat maar een integraal onderdeel is van de Philips strategie. Concrete resultaten zijn de afname van de CO2 uitstoot van Philips met 41% in de periode van 2007 – 2015 en een portfolio van Groene Producten die in 2015 54% van de omzet van Philips uitmaakte.

Philips Foundation

Philips heeft de afgelopen jaren diverse internationale awards en onderscheidingen ontvangen, zoals leider in de Dow Jones Sustainability Index, winnaar van de transparantie benchmark van het Ministerie van Economische Zaken, leider in het Carbon Disclosure Project, de Practice GreenHealth award en de Responsible Supply Chain award. Decorandus is een van de drijvende krachten geweest achter de vorming van de Philips Foundation. Dit fonds heeft als doel de levens van mensen en gemeenschappen duurzaam te verbeteren in minder ontwikkelde regio’s. Er wordt samengewerkt met het Rode Kruis en UNICEF. Concrete voorbeelden zijn: Philips Life Centers in Afrika, gezondheidscentra gericht op het verbeteren van de primaire gezondheidszorg in afgelegen gebieden, verlichting op zonne-energie in Afrika en gebieden die zijn getroffen door (natuur)rampen en het ontwikkelen van ultrasound apparatuur voor zwangere vrouwen in afgelegen gebieden.

Inspireren

Daarnaast heeft hij ervoor gezorgd dat de ‘circulaire economie’ binnen Philips een centrale rol inneemt. Een voorbeeld hiervan is het nieuwe programma ‘Health People, Sustainable Planet’ waarin voor het jaar 2020 de doelstelling is opgenomen dat 15% van de Philips omzet afkomstig moet zijn uit circulaire bedrijfsvoering. Philips wil andere bedrijven en organisaties inspireren om economische groei te ontkoppelen van het gebruik van hulpbronnen door een prominente rol te spelen in het World Economic Forum. De heer De Bruin probeert meer schaalgrootte te bereiken door anderen te inspireren circulaire economie-initiatieven te ontplooien. Dankzij hem is Philips samen met de Ellen MacArthur Foundation het pionierswerk naar innovatieve manieren van zaken doen volgens de principes van circulaire economie in Nederland gestart.

Daarnaast heeft hij vele studenten, die stage liepen op zijn afdeling, begeleid op het gebied van duurzaamheid en gastcolleges gegeven op universiteiten. Hij wordt beschouwd als een bruggenbouwer die de meerwaarde van de samenwerking met de wetenschap van essentieel belang acht voor het vinden van oplossingen voor milieuproblemen.

Noot: op de 1ste editie van het Nationaal Sustainability Congres in mei 2000 was Henk de Bruin reeds één van de sprekers. Op 9 november 2017 zal de 17de editie van dit jaarlijks grootste duurzaamheidscongres georganiseerd worden door adviesbureau Sustainalize en CKC Seminars.