Burgemeester Peter Snijders van gemeente Zwolle heeft woensdagmiddag 11 december de Koninklijke onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje-Nassau aan mevrouw Marlies van Wijhe uitgereikt. Zij is algemeen directeur van Koninklijke Van Wijhe Verf bv. Marlies van Wijhe werd onderscheiden op basis van haar grote 25-jarige verdiensten voor het Zwolse familiebedrijf en haar inzet voor duurzaamheid en innovatie in de branche alsmede op maatschappelijk en cultureel gebied.

Met een meer dan 100-jarige historie behoort Koninklijke Van Wijhe Verf tot een van de oudste vooraanstaande familiebedrijven van ons land. Het belang van familiebedrijven voor onze economie is groot. Samen zorgen ze voor bijna de helft van de werkgelegenheid in ons land en voor meer dan de helft van het BNP. 

Marlies van Wijhe – zakenvrouw van het jaar in 2010 – maakt zich sterk voor familiebedrijven met FBNed als platform, dat onder andere ruimte biedt voor overleg met VNO-NCW en MKB-Nederland over economische ontwikkelingen en maatschappelijke opgaven. Tevens was zij jarenlang actief voor de branchevereniging van Verf- en Drukinktfabrikanten (VVVF), waar zij zich als voorzitter en bestuurslid heeft ingezet voor de cao. 

Binnen Koninklijke Van Wijhe Verft stelt Marlies van Wijhe de ‘Sustainable Development Goals’ van de VN centraal en moedigt zij jonge mensen aan het verschil te maken. Zij heeft daarvoor binnen het bedrijf een ‘greenteam’ samengesteld van enthousiaste ambassadeurs. Ook zoekt ze de samenwerking op met diverse universiteiten en kenniscentra, zoals het Polymer Science Park in Zwolle. Als eerste chemische bedrijf wereldwijd, behaalde zij met Koninklijke Van Wijhe Verf in 2016 het B Corp certificaat, dat in 2018 met succes werd herbevestigd.  

Ook in haar maatschappelijke en culturele nevenfuncties zet Marlies van Wijhe zich in voor een duurzame samenleving. Zij is ondermeer bestuurlijk actief voor Future for Nature en Stichting Drents Museum.