Deze week kreeg de KNVB van Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO) en DNV GL het certificaat voor de CO2-Prestatieladder. Met behulp van de CO2-Prestatieladder zette de KNVB serieuze stappen in het terugdringen van hun CO2-uitstoot. De KNVB is de eerste sportbond in Nederland met een certificaat voor dit duurzaamheidsinstrument.

 Energie besparen

De KNVB pleit voor een duurzamere voetbalsport. Een duurzame sportaccommodatie is niet alleen goed voor het klimaat, het levert de club ook geld op. Denk maar eens aan de kostenbesparing die klimaatvriendelijke producten als ledverlichting, isolatiemateriaal en zonnepanelen oplevert.

De KNVB geeft zelf het goede voorbeeld met het gebruik van de CO2-Prestatieladder. Dit duurzaamheidsinstrument stimuleert bedrijven om energie te besparen en CO2 te reduceren. De KNVB kijkt actief naar wat zij verbruiken aan energie, welk effect dat heeft op het klimaat en hoe zij het energieverbruik kunnen terugdringen. Neutral | footprint heeft de KNVB ondersteund bij het implementeren van de CO2-prestatieladder.