De jury heeft voor het KLM milieujaarverslag 1999/2000 gekozen, omdat dit verslag een duidelijke verbetering laat zien ten opzichte van voorgaande jaren. Het in het verslag opgenomen milieuprogramma is door de jury als zeer positief beoordeeld. Hierin worden namelijk duidelijke milieuonderwerpen met doelstellingen en maatregelen weergegeven, waarbij informatie wordt gegeven over het heden, het verleden en de toekomst.
Opvallend is dat de winnaar in het verslag ingaat op de mondiale effecten van de luchtvaart en aandacht heeft voor het snijvlak economie en milieu. Ook beschrijft KLM duidelijk welke invulling zij geeft aan het begrip duurzaamheid. Tot slot vindt de jury het positief dat het milieujaarverslag van KLM extern is geverifieerd, voorzien is van een duidelijke verificatiemededeling en kort na het verstrijken van het boekjaar is gepubliceerd.

Zaken die naar de mening van de jury meer aandacht verdienen zijn onder meer:
Ã?? Het beschrijven van de visie van KLM op de verdere toekomst;
Ã?? Het nader concretiseren van de vergelijking met soortgenoten in de branche (benchmarking). Pretenderen dat men koploper is en dat de resultaten worden vergeleken met soortgenoten in de branche, is niet voldoende.
Verder is het de jury opgevallen dat in het verslag wordt aangegeven dat de berekeningswijze van de emissies veranderd is, zonder dat dit nader wordt toegelicht.

Toenemende kwaliteit

De jury constateert een duidelijke algemene trend in de toenemende kwaliteit van de milieujaarverslagen. De verslagen zijn over het algemeen consistenter, hebben een meer systematische opzet, zijn inzichtelijker, handzamer, beter leesbaar en meer professioneel opgezet. Toch is de toegankelijkheid, dus het makkelijk terug kunnen vinden van informatie, niet in alle milieujaarverslagen gewaarborgd.
Verder is de aandacht voor milieukosten, milieu-investeringen en de koppeling met het financieel verslag nog zeer minimaal. Omdat dit punt ook in voorgaande jaren geconstateerd is, kan worden geconcludeerd dat de ontwikkeling hierin nagenoeg stilstaat. Hier ligt volgens de jury nog een uitdaging voor de komende jaren.
Daarnaast vindt de jury het opmerkelijk dat de resultaten van voorgaande jaren weliswaar worden opgenomen, maar dat er in de milieujaarverslagen nauwelijks toelichting wordt gegeven op de verschillen in de tijd of ten opzichte van de voorgenomen doelstellingen.
Tot slot is de jury de diversiteit in de opzet van de verslagen opgevallen. De opzet varieert tussen stand alone site milieujaarverslagen, stand alone corporate milieujaarverslagen, brochures of kranten, geïntegreerde milieujaarverslagen met arbo-, financieel- of sociaal verslag en duurzaamheidsverslagen.

Europese prijs

Het winnende verslag van de KLM wordt automatisch genomineerd voor de European Environmental Reporting Award (EURO-ERA). Deze Europese prijs voor het beste milieujaarverslag is in 1996 ingesteld op initiatief van Engeland, Denemarken en Nederland. De milieuverslagen voor deze Europese prijs worden genomineerd door de jury’s van de verschillende nationale milieuverslaggevings-awards.

De ACC Award is een initiatief van de Vereniging voor Milieu-Accountancy (VMA) in samenwerking met het Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants (NIVRA) ingestelde prijs. De prijs werd dit jaar voor de zesde maal uitgereikt. De prijs werd eerder gewonnen door DSM (1995), Dow Benelux (1996), Hoogovens (1997), NAM (1998) en ING Groep (1999). Doelstelling van de ACC Award is de communicatie over milieuzorg door bedrijven en instellingen te stimuleren en de kwaliteit van de milieuverslaggeving te verhogen.

Het volledige juryrapport is via de aangegeven link te downloaden.