KLM richt SkyEnergy op samen met North Sea Petroleum en Spring Associates.
Het Wereld Natuur Fonds (WNF) zal dit consortium adviseren over ecologische aspecten.

De ontwikkeling van biokerosine is een zoektocht. KLM hanteert daarbij heel strikte financiële, technische én ecologische criteria. “De voedselvoorziening mag niet in gevaar komen. En de productie van biokerosine mag niet leiden tot ontbossing of overmatig watergebruik. Behoud van biodiversiteit is eveneens een voorwaarde. De samenwerking met het WNF is voor ons heel belangrijk en inspirerend,” aldus Hartman.

Johan van de Gronden, directeur van het WNF: “De oprichting van SkyEnergy is baanbrekend. Met deze demonstratievlucht zet KLM een concrete stap op weg naar een meer duurzame toekomst. Er is nog een lange weg te gaan op het terrein van biobrandstoffen voor de luchtvaart, maar met deze investering neemt KLM opnieuw het voortouw. ”

Hartman: “KLM doet al sinds 2007 onderzoek naar biokerosine. Met de oprichting van het consortium verhogen we het tempo van onderzoek en willen we een marktdoorbraak realiseren. We bundelen in deze samenwerking kennis en ervaring op het gebied van regelgeving, ecologie en techniek èn de deskundigheid om de biokerosine ook economisch verantwoord te ontwikkelen. Wij zijn vastbesloten. Maar we kunnen het niet alleen. We hebben de steun en de inzet van overheid, industrie, wetenschap en samenleving nodig.”

KLM heeft samen met Air France een ambitieus Klimaat Actieplan. De notering voor de vijfde achtereenvolgende keer van Air France-KLM als sectorleider aan de Dow Jones Sustainability Index bevestigt dat.