Tijdens een vlucht met Peter Hartman in de vliegsimulator zag minister Cramer dat KLM werk maakt van stiller vliegen door nieuwe naderingsprocedures. Door het gebruik van simulatoren worden vliegers bovendien getraind zonder onnodige emissies.

Hartman vroeg tijdens het bezoek de speciale aandacht van de minister voor het project “Waste to energy” waarnaar KLM op dit moment een haalbaarheidsonderzoek uitvoert samen met KCS en Global Green International. Doel van dit project is het lokaal verwerken van het afval uit vliegtuigen tot energie en warmte. Daarbij zou op termijn dagelijks 20 ton afval kunnen worden omgezet in olie en gas die kunnen worden gebruikt om energie op te wekken. Bijkomend (milieu) voordeel hiervan is dat het transport van het afval kan afnemen.

Minister Cramer was enthousiast over de verschillende duurzame initiatieven van de KLM. Zij verwacht van KLM dat deze – ook internationaal – een voortrekkersrol speelt bij het duurzaam vormgeven van de luchtvaartsector. Bijvoorbeeld als het gaat om de vermindering van de CO2-uitstoot en geluidreductie.

Hartman informeerde Cramer ook over het “Cradle to Cradle scrap program” waar oude vliegtuigcomponenten verwerkt worden tot nieuwe grondstoffen dat vervolgens wordt gebruikt voor de fabricage van nieuwe motoren. Alle materialen die KLM aanlevert worden volledig teruggewonnen. Ook onderwerpen zoals het het gebruik van duurzaam materiaal en gewichtsbesparing aan boord kwamen aan de orde. Zo heeft KLM nu vliegtuigtrolleys die per stuk bijna 10 kilo minder wegen. Afhankelijk van de bestemming gaat het per vliegtuig om acht tot elf trolleys. Deze gewichtsbesparing helpt kerosine te besparen. De koffiebekers die KLM aan boord gebruikt, zijn gemaakt uit biologisch afbreekbare grondstoffen.