De impact die de Westerse stijl van consumeren heeft op het klimaat laat zien dat het huidige tempo en de schaal van consumeren niet langer houdbaar is. De wetenschap en politiek moeten daarom opnieuw kijken naar de rollen die de mens en andere levende organismen op aarde innemen. Dat betoogt prof. Edward Huijbens bij zijn inauguratie als hoogleraar Culturele Geografie aan Wageningen University & Research op donderdag 28 november.

De naoorlogse exponentiële groei en spreiding van Westerse consumptie en de effecten daarvan op ecosystemen, heeft de relatie tussen mens en aarde op scherp gezet, zegt prof. Huijbens in zijn inaugurele rede ‘Developing Earthly Attachments in the Anthropocene’. Als voorbeeld noemt hij onze economische afhankelijkheid van fossiele brandstoffen, die onlosmakelijk is verweven met kapitalisme en milieuveranderingen. “Ik wil met mijn werk bijdragen aan het debat over de urgentie van het klimaatprobleem. We moeten onze verantwoordelijkheden benoemen en dragen en opnieuw kijken hoe we als mens kunnen samenleven op en met de aarde.”

Toerisme en klimaatverandering

In zijn onderzoek richt prof. Huijbens zich op het versterken van de interactie tussen omgevingswetenschappen en kritische sociale wetenschappen. Daarmee wil hij actuele problemen, zoals het broeikaseffect en andere gevolgen van door de mens veroorzaakte klimaatverandering, dichter bij een oplossing te brengen.

Hij concentreert zich specifiek op de wisselwerking tussen mens, natuur en landschap. Bijvoorbeeld door onderzoek te doen naar de relatie tussen toerisme en klimaatverandering en landschapsveranderingen als gevolg van opwarming van de aarde. Prof. Huijbens zoekt een weg die leidt tot mondiale, maatschappelijke en individuele welvaart, waarin de samenleving een stem heeft.