Het aantal kleding- en textielbedrijven dat de Transparency Pledge onderschrijft, neemt opnieuw toe. De Bijenkorf, Essenza Home, Euretco Fashion (Babyface), L. ten Cate, O’Neill Europe, Studio Anneloes en Vanilia -allen deelnemer aan het Convenant Duurzame Kleding en Textiel- hebben de verklaring vandaag ondertekend. Hiermee zeggen ze onder meer toe bekend te maken waar zij hun kleding produceren, welke type kleding daar wordt gemaakt en hoeveel mensen er werken. Het totaal aantal convenantsdeelnemers dat de Transparency Pledge wil nakomen, komt hiermee op 18.

 

Van links naar rechts: Ninke Gijzel (Buying Director, De Bijenkorf), Floor Smits (Head of Brands, Essenza Home), Jan Bongers (directeur Euretco Fashion), Janneke van der Meij (CEO, L. ten Cate), Nicolette van Bruggen (Chief Product Officer, O’Neill Europe), Anneloes van der Heijden (mede-oprichter/eigenaar, Studio Anneloes) and Zsuzsa Kozma (Purchasing Manager, Vanilia).

Binnen het Convenant maken alle deelnemende bedrijven via een geaggregeerde lijst hun productielocaties bekend via de Open Apparel Registry (OAR). De ondertekenaars van de Transparency Pledge publiceren daarnaast twee keer per jaar extra informatie op hun eigen website en op de OAR als individueel bedrijf. Het openbaar maken van productielocaties is een voorwaarde om de omstandigheden in kleding- en textielfabrieken te kunnen verbeteren. Met deze informatie kunnen (lokale) belanghebbenden als medewerkers, vakbonden en maatschappelijke organisaties bijvoorbeeld misstanden rond werkomstandigheden aankaarten, zodat zij hierop actie kunnen ondernemen. De Transparency Pledge bestaat sinds 2016 en is een initiatief van een aantal arbeids- en mensenrechtenorganisaties, waaronder Schone Kleren Campagne.

“De productielocatielijst van het Convenant geeft een overzicht van de locaties van alle deelnemende bedrijven. Met de ondertekening van de Transparency Pledge zetten bedrijven een extra stap om hun rol in de keten nog transparanter te maken. We juichen dit van harte toe, want goed inzicht in de productieketen is een voorwaarde om deze duurzamer te maken,” aldus Pierre Hupperts, voorzitter van het Convenant Duurzame Kleding en Textiel.

Ook Schone Kleren Campagne is verheugd dat weer meer bedrijven zich achter de verklaring scharen. Bram Joanknecht, Advocacy & Lobby Coordinator: “Het is goed nieuws dat deze bedrijven stappen zetten om hun toeleveringsketens inzichtelijker te maken. De Transparency Pledge biedt een standaard voor transparantie binnen de kledingindustrie, we hopen dat meer bedrijven dit initiatief volgen en de Pledge ondertekenen.”

Ondertekenaars

Naast individuele vermelding op de OAR, ondertekenden onderstaande convenantsdeelnemers eerder de Transparency Pledge. Zij committeren zich hiermee al langer aan verdere transparantie:

C&A (2016)
Esprit (2016)
G-Star Raw (2017)
HEMA (2019)
Kings of Indigo (2019)
Kuyichi (2019)
Marlies Dekkers (2019)
Okimono (2019)
Schijvens Corporate Fashion (2019)
WE Fashion (2019)
Zeeman (2019)

Over het convenant

Het Convenant Duurzame Kleding en Textiel brengt bedrijven, brancheverenigingen, vakbonden, ngo’s en de overheid samen met als doel het bevorderen van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen in de kleding- en textielketen. De partijen werken samen onder leiding van een onafhankelijk voorzitter. De SER faciliteert deze multi-stakeholder samenwerking, geeft advies en beoordeelt jaarlijks de bedrijven op hun plannen van aanpak volgens de richtlijnen van de OESO en de VN voor due diligence. Het Convenant voorziet in een onafhankelijke klachten- en geschillencommissie.