Voor meer dan drie op de vier bouwbedrijven (75%) speelt duurzaamheid een belangrijke tot zeer belangrijke rol. Een groeiende groep bedrijven uit de sector streven een duurzaamheidsambitie na om hun uitstoot te verlagen, zo blijkt uit onderzoek van Boels Rental. Het onderzoek is uitgevoerd onder 150 (middel)grote Nederlandse bouwbedrijven. De bewuste keuze voor zero emission oplossingen wordt vooral gemaakt vanwege de vraag vanuit klanten. Een duurzame aanpak wordt namelijk door klanten van bouwbedrijven gewaardeerd en is vaak zelfs een vereiste.

Verantwoordelijksheidsgevoel

Iedereen moet een steentje bijdragen om de eigen én gezamenlijke CO2-voetafdruk te verminderen. Zo ondersteunt Boels bedrijven met een duurzaamheidsambitie bij de keuze voor een duurzame aanpak, bijvoorbeeld met emissieloze machines. Daarom is tijdens dit kwalitatief onderzoek duurzaamheid verder bevraagd. Want los van klantwensen en -eisen, wordt ook het voldoen aan wet- en regelgeving als grootste drijfveer benoemd. Duurzaamheid op de bouwplaats kent daarnaast praktische overwegingen, zoals geluidsarm bouwen en het verminderen van de brandstofkosten.

Huren versus kopen

De ontwikkeling van duurzame machines staat niet stil. Boels volgt alle innovaties op het gebied van duurzaamheid op de voet en investeert in groene machines om aan de toenemende vraag te voldoen. Uit het onderzoek blijkt dat die vraag alleen maar verder zal toenemen. Een overgrote meerderheid van de ondervraagde bouwbedrijven (60%) is daarom van plan om in de toekomst vaker duurzame machines te huren in plaats van aan te schaffen. Via een verhuurbedrijf kunnen machines namelijk efficiënt worden gedeeld. Tegelijkertijd vermindert dit eigen transport en voorkomt huren zowel grote investeringen als het onnodig stilstaan van machines.

Zero emission-machines

Twee op de vijf respondenten (40%) geeft aan vooral gezonde groei te kunnen behalen met duurzame machines. Daarna volgen respectievelijk de opties voor milieubewuste logistiek en het inzetten van emissieloos bouwmateriaal. De bouwbedrijven willen bij voorkeur de grote energieslurpers vervangen door duurzame alternatieven, zoals aggregaten en compressoren. Er blijkt vooral behoefte te zijn aan emissieloze hoogwerkers. Dit sluit aan bij het grote, actuele aanbod van accuhoogwerkers. Andere emissieloze machines waar bedrijven mee willen werken, zijn vooral grondverzet- en inframachines, verreikers en heftrucks.

Waterstof is dé toekomst

Meer dan 60 procent van de ondervraagde bouwbedrijven geeft aan toekomst te zien in aandrijving door waterstof met minder emissie. Maar liefst drie op de vier (75%) is zelfs bereid om meer te betalen voor een duurzamer aangedreven machine (bijvoorbeeld accu, hybride of waterstof) dan voor een door brandstof gedreven machine. Wel verwachten de meeste respondenten de extra kosten van verduurzaming door te belasten aan klanten; zeker wanneer de duurzaamheidseis wordt gesteld door de klant.

Groot belang, enkele bezwaren

De bouwbedrijven zien het belang van duurzame machines zeker in. Toch zijn er nog bezwaren waarom bedrijven niet direct voor een zero emission-machine kiezen. Vooral het idee dat emissieloze machines een gelimiteerde oplaadcapaciteit (30%) en ontoereikende accuduur (18%) hebben, weerhoudt bouwbedrijven van de overstap. Daarom is de juiste informatiebehoefte essentieel in de keuze voor een duurzame aanpak. Op die manier zijn bedrijven op de hoogte van alles wat mogelijk is met zero emission-machines.

Daarnaast is de informatie over CO2-uitstoot, MKI en emissiereductie van machines van belang om aan verschillende vereisten te voldoen. Het kunnen aantonen van emissiereductie is zodoende cruciaal. Verhuurbedrijven en leveranciers kunnen op hun beurt een bijdrage leveren door kennisdeling over het verbruik, gebruik en de inzet van accumachines. Ook kan via verhuur ervaring met een elektrische machine worden opgedaan zonder de machine aan te moeten schaffen.