De onafhankelijke klachten- en geschillencommissie van het Convenant Duurzame Kleding en Textiel heeft haar eerste uitspraak gedaan over een ingediende klacht. Het betreft een klacht van ngo Arisa over kledingbedrijf C&A.

Na uitspraken in twee geschillen heeft de commissie voor het eerst een klacht behandeld. Download de uitspraak. “Bij de totstandkoming van het Convenant hebben alle partijen gekozen voor het opzetten van een onafhankelijke klachten- en geschillencommissie, omdat er altijd een gang naar een dergelijke commissie mogelijk moet zijn. Het geeft partijen en benadeelden vertrouwen in een zorgvuldige beoordeling. De uitspraak over deze klacht is een feit. Het is nu belangrijk als Convenant hiervan te leren: hoe zijn de stappen in het proces doorlopen, wat mogen partijen daarbij van elkaar verwachten, hoe verhouden letter en geest van het klachtenmechanisme van het Convenant zich tot de OESO-richtlijnen, in welke mate hebben zaken als mandatering door en anonimiteit van benadeelden invloed op de procedure? Dit soort vragen gaan we de komende tijd inventariseren en beantwoorden want we willen ons blijven ontwikkelen,” aldus Pierre Hupperts, voorzitter van het Convenant Duurzame Kleding en Textiel (CKT).

De klachten- en geschillencommissie bestaat sinds midden 2017. Benadeelden in de internationale kleding- en textielketens van CKT-ondertekenaars kunnen bij de commissie rechtstreeks een klacht indienen wanneer zij menen dat hun rechten worden geschonden. Daarnaast richt de commissie zich op het oplossen van geschillen tussen bedrijven en het SER-secretariaat of tussen partijen bij het convenant. De commissie heeft de bevoegdheid bindende uitspraken te doen. Lees meer over de werkwijze van de commissie en eerdere uitspraken in geschillen.