Donderdag 27 november was de kick-off van het gescheiden inzamelen van lege flesjes binnen de RAI op het Nationaal Sustainability Congres. Er zijn speciale recycling bakken voor de petflesjes geplaatst, naast de gewone afvalbakken voor restafval. De consument werd door communicatie bij de bar, via de narrowcasting schermen van RAI Live! en via folders gestimuleerd zijn gedrag ten aanzien van verpakkingen te veranderen. Door de lege verpakking in de daarvoor bestemde bak te gooien, kan het materiaal een tweede leven krijgen. Dit initiatief is een gezamenlijk project van Amsterdam RAI en Coca-Cola Enterprises.

Coca-Cola ziet verpakkingen niet als afval, maar als een waardevolle bron voor hergebruik: een grondstof. Mede daarom is een systeem opgezet voor het gescheiden inzamelen van pet-verpakkingen, zodat deze onder andere hergebruikt kunnen worden als grondstof voor nieuwe flessen. Amsterdam RAI werkt sinds enkele jaren zeer intensief aan haar afvalbeleid. Het afval wordt waar mogelijk gescheiden ingezameld en aangeleverd bij verwerkers. Deze recycling kit past binnen het MVO-beleid dat de RAI voor ogen heeft en zal de komende tijd verder worden geïmplementeerd.