De Amsterdam Business School van de UvA en analytics en technologiebedrijf ORTEC hebben in samenwerking met Professor Bertsimas van het Massachusetts Institute of Technology (MIT) het Analytics for a Better World Institute (ABW) opgericht. Het instituut gaat samen met NGO’s, overheden en non-profitorganisaties wereldwijde problemen als klimaatverandering, honger, armoede, ontbossing en het uitsterven van flora en fauna helpen aanpakken met behulp van data en analytics.

Data-analyse via algoritmes en kunstmatige intelligentie wordt met succes toegepast door allerlei commerciële bedrijven, bijvoorbeeld in de logistiek en de reclamewereld. In die sectoren heeft het de prestaties met 10% tot 15 % verbeterd. ABW werkt op non-profit basis en wil diezelfde technieken gaan inzetten voor de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties. Als die effecten vertaald kunnen worden naar de non-profitsector, dan kan dat grote impact hebben. Zo geeft Nederland jaarlijks 5 miljard euro uit aan ontwikkelingshulp. Als er een prestatieverbetering van 10% tot 15% gehaald zou kunnen worden, zou er voor 600 miljoen meer hulp geboden kunnen worden.

Voorbeelden zijn er te over. Data-modellen kunnen ook ingezet worden om satellietbeelden van illegale ontbossing beter te analyseren, zodat er snel op gereageerd kan worden. Door het analyseren van weersvoorspellingen en historische impactgegevens kunnen de gevolgen van orkanen beter in beeld worden gebracht en kunnen hulporganisaties sneller de benodigde hulp leveren op de juiste plek.

Met voorspellende algoritmes konden onderzoekers helpen met het versnellen van klinische proeven tijdens het ontwikkelen van het COVID-19 vaccin, waardoor het vaccin veel sneller op de markt kwam en zo duizenden extra levens gered werden. Door efficiënter om te gaan met voedselhulp kunnen miljoenen monden extra gevoed worden. Betere bodemanalyse via machine learning verbetert de opbrengsten van landbouw in Afrikaanse landen.

Mede-initiatiefnemer Dick den Hertog, hoogleraar Operations Research aan de Universiteit van Amsterdam, is al jaren bezig met de toepassing van analytics voor duurzame VN-doelen. Met zijn datamodellen hielp hij de Wereldbank om in Oost-Timor en Vietnam de beste plekken voor medische centra te lokaliseren, zodat mensen dichtbij toegang kregen tot medische zorg tegen zo laag mogelijke investeringen. Hij werkte mee aan een onderzoek voor UNHRD om de locaties van hun depots te optimaliseren, zodat bij een ramp de hulpgoederen zo snel mogelijk geleverd kunnen worden. In het kader van klimaatadaptie berekende hij voor de Nederlandse overheid de benodigde hoogte van dijken om mensen te beschermen tegen overstromingen van rivieren. Daarmee werd een bedrag van 8 miljard euro bespaard.

Den Hertog werd getriggerd na het lezen van twee boeken: ‘Excellence without a Soul’ en ‘Weapons of Math Destruction’. Het eerste houdt een pleidooi om het universitair onderwijs meer inspirerend en betekenisvol te maken, het tweede toont hoe data-science ook een zwarte kant heeft en juist nadelige gevolgen kan hebben voor de maatschappij. ,,Hierdoor kwam ik tot de slotsom dat het misschien beter is om al die knappe koppen en data-science in te zetten voor een betere wereld”, vertelt hij. Dimitris Bertsimas, hoogleraar Business Analytics aan het MIT, dacht daar hetzelfde over en samen startten ze een onderzoeksthema, cursussen en seminars op MIT en de UvA. Om het meer schaalbaar en nog impactvoller aan te pakken betrokken ze marktpartijen als internationaal analytics en technologiebedrijf ORTEC erbij en werd ABW-instituut opgericht.

De bedoeling is dat NGO’s, overheden, non-profitorganisaties, bedrijven en charitatieve instellingen over de hele wereld zich aansluiten en gebruik gaan maken van de kennis en ervaring van ABW. Het instituut heeft geen winstoogmerk: inkomsten worden meteen verder geïnvesteerd ter ondersteuning van de missie van ABW. Zo komt er een gratis en openbaar beschikbare, digitale marktplaats met oplossingen en tools, waar NGO’s kunnen rondkijken en oplossingen die elders goed hebben gewerkt kosteloos kunnen hergebruiken. Dat helpt ze kosten te besparen en sneller resultaat te boeken. De ABW-academy gaat zomer- en winterscholen organiseren voor NGO-medewerkers om ze te leren omgaan met data en analytics. Daarnaast gaat ABW onderzoek doen, een wetenschappelijke tijdschrift starten en seminars organiseren.

,,Ik geloof dat dit instituut kan bijdragen aan het oplossen van de grote uitdagingen waar de mensheid voor staat”, zegt directeur Robert Monné van ABW. ,,We hebben al de enorme waarde gezien die analytics kan hebben voor commerciële organisaties. De tijd is nu rijp om deze kracht te gebruiken om deze problemen op te lossen.”