Duurzaamheid is een belangrijk thema voor Kennemer Wonen. Onlangs is de externe audit gevoerd voor het certificeren voor de CO2-prestatieladder. Met als positief resultaat dat Kennemer Wonen de eerste woningcorporatie in Nederland is die zich met succes heeft laat certificeren! De CO2-prestatieladder is hét duurzaamheidsinstrument van Nederland dat organisaties helpt bij het reduceren van CO2 en de reductie van kosten binnen de bedrijfsvoering, in projecten én in de keten.

Voetafdruk verkleinen

Kennemer Wonen laat zien dat zij het verkleinen van de CO2-voetafdruk zeer serieus oppakt. Onderzocht zijn de maatregelen die we de afgelopen jaren hebben genomen om onze voetafdruk te verkleinen. Deze maatregelen worden als goed gekwalificeerd. Vanaf nu brengt zij de CO2-voetafdruk jaarlijks in kaart en dat biedt de kans om de uitstoot te monitoren en te sturen op maatregelen om CO2-uitstoot te verminderen en de bedrijfsvoering verder te verduurzamen. Wij zullen in 2020 75% CO2 reduceren ten opzichte van 2018 door o.a:

  • Groen Mobiliteitsplan
  • Groen energieneutraal kantoorpand
  • Groene energie inkopen
  • Groen gedrag van onze medewerkers (afvalscheiding / e-bikes)
  • Groene partners om mee samen te werken
  • Duurzame Thuisgever

Deze certificering past bij het streven om de Duurzame Thuisgever van Noord-Kennemerland te zijn. Enerzijds door het terugdringen van de CO2-uitstoot door het woningbezit verder te verduurzamen en anderzijds door een aantoonbare duurzame bedrijfsvoering. Op deze manier laat Kennemer Wonen zien dat zij transparant is over haar ambities, resultaten en verwachtingen. Kennemer Wonen wil in de toekomst ook haar partners uitdagen duurzamer te worden.