Op 23 januari 2020 wordt Kate Raworth officieel en feestelijk benoemd tot eerste Hogeschool van Amsterdam (HvA) Professor of Practice. Daarna gaat zij vanuit de Faculteit Business en Economie werken aan de HvA Doughnut Hub. In dat kenniscentrum gaat ze met HvA’ers aan de slag om een ‘donutmodel’ voor onderwijs en onderzoek te ontwikkelen én nieuwe kennis naar de stad en de partners te brengen. Dat laatste gebeurt door actieve deelname van het kenniscentrum en Kate Raworth in de ‘Amsterdam Doughnut Coalition’.

De HvA is er trots op dat Kate Raworth de eerste Professor of Practice is. Raworth is econoom en mondiaal opinieleider op het gebied van de discussie over duurzaamheid en het belang van het verbinden van de ecologische uitdagingen met inclusiviteit. In haar boek ‘Doughnut Economics’ heeft ze hiervoor het kader geschetst.

De HvA heeft zich verbonden aan de Sustainable Development Goals (SDGs). De SDGs geven duurzaamheid concrete inhoud en helder handelingsperspectief voor opleidingen, studenten en docenten. De kansen voor multidisciplinair onderzoek en onderwijs zijn enorm. Het SDG-perspectief laat je anders kijken, denken, verbinden en samenwerken. Bovendien blijkt uit onderzoek van VNO/NCW dat ook de beroepspraktijk in toenemende mate vraagt om SDG-bekwame professionals. Om de SDG’s te concretiseren kiest de HvA voor drie actielijnen: Duurzaamheid, Digitalisering en Diversiteit. Die zullen de komende jaren leidend zijn bij het verder ontwikkelen van onderzoek en onderwijs.

Voor elke actielijn zal de HvA een Professor of Practice benoemen. Die functie is in Nederland nieuw, maar internationaal gangbaar in het hoger onderwijs. De functie stelt de HvA in staat om personen aan zich te binden die vanuit hun vakgebied een inspiratiebron zijn.