1
Bent u op de hoogte van de verschillen tussen de koffie van het Fair Trade- en Max Havelaar-keurmerk en de Utz Kapeh-koffie, namelijk dat de Utz Kapeh-koffie weliswaar een stap vooruit is, maar dat de betrokken koffieboeren niet dezelfde voordelen genieten als bij Max Havelaar?
2
Hoe beoordeelt u dit verschil tussen beide koffiemerken met betrekking tot de prijzen en arbeidsomstandigheden voor de betrokken koffieboeren?
3
Deelt u de mening dat een stakeholdersbenadering belangrijk is en dat Utz Kapeh op dit punt nog niet voldoet en dat het labelen als gecertificeerde koffie nog niet op zijn
plaats is? Zo neen, waarom niet?