PvdA Tweede Kamerleden Servaes, Kerstens en Van Dekken hebben vragen gesteld aan minister Bert Koenders van Buitenlandse Zaken over de misstanden bij de aanleg van de bouw- en infraprojecten voor het WK 2022 in Qatar.

Dit naar aanleiding van een inspectiereis in Qatar van FNV Bouw algemeen secretaris Ruud Baars met een internationale groep vakbondsbestuurders van de BWI (internationale bouw- en hout vakbond).

Ondanks toezeggingen van de regering van Qatar om de talloze misstanden bij de aanleg van de vele bouw- en infraprojecten voor het WK voetbal 2022 aan te pakken, vallen er nog altijd doden en gewonden. Ook met de huisvesting van de honderdduizenden buitenlandse werknemers uit vooral India, Nepal, Sri Lanka, Pakistan en Bangladesh, is het nog altijd slecht gesteld.

Ook ambassadeur kan veel meer doen

Ruud Baars, net terug uit Qatar: “Het is van groot belang dat ook de Nederlandse regering en de KNVB, via de FIFA, druk uit blijven oefenen op de regering van  Qatar om een eind te maken aan deze ontoelaatbare schending van arbeids- en mensenrechten. Zo zou onze ambassadeur in Qatar, aangestuurd door minister Koenders, hier veel meer aan kunnen doen. Maar ook als er binnenkort Nederlandse bedrijven aan de slag gaan, zouden zij zelf ook het voortouw hierin kunnen nemen.”

Vragen aan de minister van Buitenlandse Zaken over de misstanden bij de aanleg van de bouw- en infraprojecten voor het WK 2022 in Qatar:

1.       Hebt u kennisgenomen van het bericht dat er, ondanks een aantal verbeteringen, nog steeds veel misstanden zijn bij de aanleg van de bouw- en infraprojecten voor het WK 2022 in Qatar?

2.       Deelt u de mening dat het onverantwoord en onbegrijpelijk is dat bij de voorbereiding van een groot sportevenement sprake is van moderne slavernij en (zoveel) doden vallen?

3.       Herinnert u zich de antwoorden op eerder gestelde vragen over schendingen van arbeidsrechten bij de bouw van faciliteiten voor het WK 2022 in Qatar?  Is sindsdien met de Qatarese autoriteiten gesproken over de schending van arbeidsrechten bij de bouw van faciliteiten voor het WK 2022? Zo ja, bent u bereid de Kamer daarvan verslag te doen? Zo nee, kunt u toezeggen dit gesprek snel te voeren?

4.       Heeft Nederland, direct of via EU-partners, bij de recente Universal Periodic Review bij de VN zorg uitgesproken over de arbeidsomstandigheden in Qatar? Zo ja, kunt u verslag doen van het verloop en de uitkomst van deze discussie?

5.       Wat is gedaan om deze thematiek op de agenda van relevante organisaties als de ILO te houden en welke voortgang kunt u melden in de door het kabinet gedane toezegging om met internationale partners op te trekken om de situatie in Qatar te verbeteren?

6.       Heeft u ook contact gezocht met de KNVB, die via de FIFA druk kan uitoefenen op het organiserend comité? Zo ja, wat was de uitkomst van dat overleg? Zo nee, waarom niet?