Kamerlid Carla Dik-Faber (ChristenUnie) heeft een motie ingediend om overheden te verplichten jaarlijks te rapporteren over maatschappelijk verantwoord inkopen.

De tekst van de motie (Voorgesteld 10 februari 2016):

De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat — anders dan in andere EU-lidstaten zoals Frankrijk en Engeland — er nog geen verplichting bestaat voor overheden en semioverheden om publiekelijk en onderling vergelijkbaar te rapporteren over maatschappelijk verantwoord inkopen;

overwegende dat de overheid bedrijven en pensioenfondsen wel verplicht om jaarlijks te rapporteren over verantwoord ondernemen en verantwoord beleggen, en dat de overheid een voorbeeldfunctie heeft bij het rapporteren over maatschappelijk verantwoord inkopen;

overwegende dat ruim 80% van de inkopen van de Nederlandse overheid afkomstig is van lagere overheden;

verzoekt de regering, een jaarlijkse rapportageverplichting in te voeren voor het Rijk, gemeenten, provincies en semioverheden over de mate waarin zij maatschappelijk verantwoord inkopen, en gaat over tot de orde van de dag.

Dik-Faber