Building Change presenteerde vandaag het nieuwe initiatief: ‘Adopteer een SDG’. Verschillende Kamerleden adopteren voor zes maanden één of meerdere Sustainable Development Goals (duurzame ontwikkelingsdoelen) en verbinden deze SDGs tijdens de adoptieperiode zichtbaar en concreet aan hun politieke werk. ‘Adopteer een SDG’ werd vandaag officieel gelanceerd tijdens het SDG Impact Summit in het Koninklijk Instituut voor de Tropen in Amsterdam.

Weinig aandacht voor de SDGs in de Tweede Kamer

Twee jaar geleden werden ze ondertekend, de SDGs. Nederland staat er relatief goed voor om de doelen in 2030 te behalen. Toch zijn er ook uitdagingen. Om deze uitdagingen aan te pakken hebben we een positief politiek klimaat nodig in Nederland. Daarom deze campagne, om de Tweede Kamerleden bewust te maken van de uitdagingen, hier in Nederland en in ontwikkelingslanden.

Maandag 25 september, tijdens de SDG Impact Summit in Amsterdam, ging ‘Adopteer een SDG’ officieel van start. Maar liefst 16 Kamerleden van zeven verschillende politieke partijen (SGP, ChristenUnie, CDA, D66, PvdA, GroenLinks, SP), uit 11 verschillende parlementaire commissies, gingen de uitdaging aan. Samen adopteren zij 12 van de 17 SDGs. Dat doen ze niet alleen. Ze worden op de voet gevolgd en gestimuleerd door een breed scala van maatschappelijke organisaties die werkzaam zijn op de thema’s van de SDGs.

Zet de SDGs centraal in het nieuwe regeerakkoord

In het nieuwe SDG House, dat gevestigd is in het KIT te Amsterdam, lichtten Kamerleden Joël Voordewind (ChristenUnie), Agnes Mulder (CDA), Achraf Bouali (D66) en Suzanne Kröger (GroenLinks) toe waarom ze de specifieke SDGs adopteren en hoe ze zich daarvoor in gaan zetten. Hierna gingen zij in debat met verschillende vertegenwoordigers van organisaties en bedrijven die de afgelopen maanden de politiek opgeroepen hadden de SDGs centraal te stellen in het nieuwe regeerakkoord. Zo was Jan Peter Balkenende aanwezig namens de Dutch Sustainable Growth Coalition en sprak Bart Romijn van Partos over het initiatief voor een #DuurzaamRegeerakkoord dat inmiddels door meer dan 430 partijen is ondertekend.

Zichtbaar inzetten

In totaal adopteren 20 Tweede Kamerleden uit 7 fracties en 11 Kamercommissies  één of meerdere SDGs. Met deze adoptie koppelen zij ‘hun SDG’ zichtbaar aan hun politieke werk.  Dit kan zijn binnen of buiten de Tweede Kamer, tijdens debatten of werkbezoeken, om zo bij te dragen aan het behalen van de doelen, at home and abroad. Deze Tweede Kamerleden worden proactief gemonitord door een breed scala aan maatschappelijke organisaties die werkzaam zijn op de thema’s van de SDGs. Verder doen zij, onder andere via social media en www.sdgnederland.nl, verslag van hun werkzaamheden. Over zes maanden wordt de balans opgemaakt.

Overzicht Kamerleden
Kijk voor een actueel overzicht op www.sdgnederland.nl
SDG 1: Joël Voordewind (ChristenUnie)
SDG 2: Elbert Dijkgraaf (SGP)
SDG 3: Corinne Ellemeet (GroenLinks)
SDG 4: Michel (Rog), Peter Kwint (SP)
SDG 5: Kirsten van den Hul (PvdA), Achraf Bouali (D66), Isabelle Diks (GroenLinks)
SDG 7: Agnes Mulder (CDA), Stientje van Veldhoven (D66), Sandra Beckerman (SP)
SDG 8: Joël Voordewind (ChristenUnie), Mustafa Amhaouch (CDA)
SDG 9: Liesbeth van Tongeren (GroenLinks), Maarten Hijink (SP)
SDG 10: Sadet Karabulut (SP)
SDG 12: Carla Dik-Faber (ChristenUnie), Isabelle Diks (GroenLinks)
SDG 13: Agnes Mulder (CDA), Stientje van Veldhoven (D66)
SDG 14: Eppo Bruins (ChristenUnie), Tjeerd de Groot (D66)
SDG 15: Suzanne Kröger (GroenLinks), Tjeerd de Groot (D66)
SDG 17: Bram van Ojik (GroenLinks)

Op de hoogte blijven?

Nieuwsgierig naar hoe de Kamerleden met hun geadopteerde SDG aan de slag gaan? Via SDG Nederland en Twitter blijft u op de hoogte. In maart 2018 organiseert Building Change een event waar Kamerleden de kans krijgen hun inzet voor hun geadopteerde SDG van de afgelopen periode te presenteren.

Building Change is een maatschappelijke samenwerking tussen Partos, Foundation Max van der Stoel (FMS) en Woord en Daad. Als actief lid van de branchevereniging voor ontwikkelingssamenwerking ondersteunt Cordaid het initiatief ‘Adopteer een SDG’.