Precies twee jaar nadat Nederland en de overige 192 lidstaten van de Verenigde Naties de Sustainable Development Goals (SDGs) afspraken, heeft voormalig minister Jan Terlouw het Nederlandse SDG House in Amsterdam geopend. 

Op vele plekken is men bezig met de SDGs, maar een fysieke ‘SDG broedplaats’ voor duurzame ontwikkeling ontbrak nog in Nederland. Er is nog niet aangeboorde potentie voor toenemende synergie en samenwerking. Meer samenhangende implementatie en het verder opschalen van de SDGs hebben baat bij een fysieke ruimte, waar hard gewerkt wordt om kennis aan te boren, uit te wisselen en te verdiepen.

SDG voetpad

Het SDG House is gevestigd in het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT) aan de Mauritskade te Amsterdam. Tevens liggen er in het voetpad gekleurde tegels met de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN. De eerste tegel met doel 2, geen honger, werd gelegd door voormalig VN-secretaris Kofi Annan, waarna wethouder Eric Van der Burg, Ivar Manuel, voorzitter stadsdeel Oost, KIT-directeur Mark Schneiders en GVB-Directeur Alexandra van Huffelen volgden met doelen als geen armoede, duurzame energie en goede gezondheid tijdens de SDG Impact Summit. Tevens rijdt er op lijn 9 door Amsterdam een speciale SDG tram met de 17 doelen.

Het SDG Huis zal de stem van vooruitstrevende organisaties versterken en zal toegang bieden tot bronnen, instrumenten, case studies en inzichten die de realisatie van de SDGs ondersteunen. De gemeenschap in het SDG Huis zal niet alleen vanuit het fysieke gebouw werken, maar is ook van plan om nauw samen te werken met andere SDG initiatieven die ontspringen.

Het Huis zal een samenkomst zijn van diverse belangen, een katalysator voor initiatieven op het gebied van de SDGs en een ontmoetingsplek voor mensen en organisaties die geïnteresseerd en aangesloten zijn bij het SDG Huis. Alle huurders zullen gescreend worden op hun affiniteit met en bijdrage aan de SDGs. Samen zullen we de hele SDG agenda omvatten.

Internationale kennis campus

Wij zijn er trots op dat het SDG House bij ons gevestigd mag zijn. Ons doel als het Koninklijk Tropen Instituut is een onafhankelijk toegepaste kennisinstituut voor internationale en interculturele samenwerking te zijn en bij te dragen aan duurzame ontwikkeling. Onze historische locatie zal dienst doen als een internationale kennis campus. Impact Hub, met meer dan 300 ondernemers en organisaties die samenwerken aan duurzame ontwikkeling, maakt al onderdeel uit van onze SDG gemeenschap. Het internationale, interculturele en innovatieve karakter van KIT komt perfect overeen met de universele strekking van de SDGs. De agenda is van toepassing op alle landen, rekening houdend met de verschillende nationale capaciteiten en niveaus van ontwikkeling”, aldus directeur Mark Schneiders.

SDG House is een initiatief van KIT Royal Tropical Institute, SDG Charter, Worldconnectors, Maatschappelijke Alliantie, Impact Hub en het Ministerie van Buitenlandse Zaken.