Minister Ploumen heeft de Tweede Kamer een brief gestuurd om te informeren over de stand van zaken van de Sector Risico Analyse (SRA) in het kader van het beleid voor maatschappelijke verantwoord ondernemen (MVO) en over het proces deze zomer. Dit mede in het licht van het unanieme SER advies “IMVO-convenanten” dat op 29 april is aangeboden.

Download hier de kamerbrief (pdf)