Minister Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat vraagt in een Kamerbrief om 200 miljoen euro uit het Klimaatfonds te reserveren voor de verduurzaming van zoutproducent Nobian.

Het demissionaire kabinet wil 200 miljoen euro uit het Klimaatfonds opzij zetten om zoutproducent Nobian snel te verduurzamen. Minister Adriaansens van Economische Zaken vraagt hierom in een brief aan de Tweede Kamer. Het geld is onderdeel van een proces naar bindende maatwerkafspraken met de grootste industriële uitstoters.

Binnen de maatwerkaanpak voor verduurzaming van de industrie wil het kabinet de grootste uitstoters begeleiden bij hun verduurzamingsopgave in Nederland. Achterliggend doel is om deze industrie in Nederland te houden, waar we zicht hebben op de vergroening en bovendien belangrijke productie zelf in handen houden.

De minister benadrukt in de kamerbrief dat de producten die Nobian produceert cruciaal zijn voor materialen die nodig zijn om de energietransitie te realiseren, bijvoorbeeld voor zonnecellen, isolatiemateriaal en batterijen. “Zoutproductie in Nederland zorgt voor relatief lage transportkosten en uitstoot, strategische autonomie van een belangrijke grondstof voor West-Europa en biedt kansen voor toekomstige waterstofopslag in zoutcavernes.” Met de bindende maatwerkafspraken wil Nobian haar fabrieken ombouwen en zo haar klimaatdoelstellingen met tien jaar versnellen, zodat ze in 2030 vrijwel geen CO2 meer zal uitstoten.