De Tweede Kamer buigt zich deze week over een wet die bedrijven verplicht verantwoord te ondernemen, de IMVO. Op 15 september is de Nota van wijziging ingestuurd. Ondernemers zijn nu niet persoonlijk aansprakelijk, maar alleen de ondernemingen. De wet is niet controversieel verklaard en kan dus behandeld worden.

Deze wet verplicht bedrijven om te ondernemen met respect voor mens, milieu en klimaat in hun wereldwijde ketens. De basis voor de initiatiefwet zijn de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen, een kader waar bedrijven nu ook al gewend zijn mee te werken. Bedrijven moeten hun productieketens in kaart brengen, inclusief (mogelijke) misstanden voor mens, milieu en klimaat. Worden er toch misstanden gevonden, dan dient een bedrijf deze aan te pakken en waar nodig te herstellen. Een onafhankelijke toezichthouder ziet toe op de naleving van de wet.

In de aanpassingen zijn de zorgen van ondernemers over de consequenties van het eerdere wetsvoorstel grotendeels weggenomen:

  • er is expliciet gesteld dat de zorgplicht onder het civiel recht valt: er kunnen alleen boetes worden uitgedeeld, geen gevangenisstraffen.
  • ondernemers zijn niet persoonlijk aansprakelijk, maar alleen de ondernemingen.
  • de omgekeerde bewijslast is afgezwakt tot ‘verlichting van de bewijslast’. Een klager moet wel genoeg feiten hebben om aan te klagen. Daarna moet de onderneming wel genoeg feiten aandragen om die te betwisten.