Heemskerk constateert dat grote Nederlandse ondernemingen voorop lopen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. ‘Zij zijn internationale voorbeelden voor wat betreft MVO. Het zijn vaak deze bedrijven die in ontwikkelingslanden de ecologische en sociale lat een stukje hoger leggen,’ aldus Heemskerk.

Zijn streven is om nu ook een groot deel van de 725.000 ondernemers in het midden- en kleinbedrijf duurzaam te laten ondernemen, schrijft hij.

Voor het MKB is volgens de staatssecretaris een sleutelrol weggelegd bij duurzaam ondernemen. ‘Zij kunnen innovatief en flexibel inspelen op nieuwe ontwikkelingen en markten. MKB-bedrijven betrekken hun mensen veelal uit de directe omgeving en dat betekent dat ze nauw verbonden zijn met de lokale gemeenschap en de buurt waarin zij gevestigd zijn.’