De Rijksministerraad heeft het Klimaatakkoord van Parijs goedgekeurd. Hiermee wil het kabinet zich committeren aan de mondiale doelstelling om de gemiddelde temperatuurstijging te beperken tot ruim beneden de 2 graden. De goedkeuring is een belangrijke stap richting officiële toetreding – ratificatie – tot het verdrag door het Koninkrijk. Dat gebeurt nadat de Tweede en Eerste Kamer hiermee instemmen.

Staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur en Milieu: “We hebben met z´n allen een doel voor ogen en dat is dat we klimaatverandering met verschrikkelijke overstromingen of juist extreme droogte wereldwijd het hoofd willen bieden. Vandaag hebben het Nederlandse kabinet en de regeringen van Aruba, Curaçao en St. Maarten verantwoordelijkheid genomen om hieraan verplicht bij te dragen. Nu is het parlement aan zet.”

Het Klimaatakkoord in Parijs heeft als hoofddoel de wereldwijde temperatuurstijging tot ruim beneden de twee graden te houden, met het streven deze tot 1,5 graad te beperken. Alle landen verplichten zich onder meer tot het nemen van maatregelen om hun broeikasgasuitstoot zoveel als mogelijk te beperken en investeringen te doen die bijdragen aan het bereiken van een klimaatneutrale samenleving. Daarmee biedt het Klimaatakkoord kansen voor innovatie waarbij het Nederlandse bedrijfsleven een voortrekkersrol kan vervullen.

Onlangs ratificeerden China en de Verenigde Staten het akkoord. Daarmee verplichten voor het eerst ook de twee grootste economieën en grootste vervuilers zich hun vervuiling te verminderen.