De eerste maand van 2022 is achter de rug, een maand waarin we met z’n alle werkten aan de versnelling naar een nieuwe, groenere, economie.

Wat ons opviel in de eerste weken

Het is mooi om te zien dat veel duurzame professionals én bedrijven bezig zijn met de jaarplannen voor 2022. Met de CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) om de hoek, lijkt er veel te gaan veranderen en zal er naar verwachting versnelling plaatsvinden. De CSRD is een nieuwe richtlijn en standaard voor verslaglegging van duurzame bedrijfsvoering. Het stelt organisaties verplicht te rapporteren over de maatregelen die de schade van hun activiteiten te beperken (Ellemers, 2021). Niet alleen voor milieuaspecten, maar ook sociale aspecten zoals gezondheid, inclusiviteit en bescherming mensenrechten.

Nu was mijn en onze verwachting dat veel organisaties hiermee direct aan de slag zouden gaan. Echter, blijkt uit het onderzoek van PwC dat half januari werd gepubliceerd, dat dit nog niet altijd het geval is. Het artikel: CEO’s: veel steunbetuigingen, weinig klimaatdoelen (Couwenbergh, 2022), liet ons inzien dat nog weinig bedrijven daadwerkelijk acties ondernemen en klimaatdoelen stellen. Iets wat ons natuurlijk enorm triggerde en heeft laten nadenken. Waarom niet? Hoe is het mogelijk dat het prioriteit nummer 4 is en niet 1? Wat hebben de professionals en bedrijven nodig?

Leiderschap, vertrouwen én mentorschap

De conclusie van bestuursvoorzitter Ad van Gils van het Nederlandse kantoor van PwC: ‘Het is geen onwil, maar het is onmacht’. Wanneer wij dit artikel tijdens een gezellig bakje koffie in de (online) ochtend opstart besproken, kwamen we tot de conclusie dat leiderschap één van de missende puzzelstukjes is. De CEO’s wachten op regels en normen wordt aangegeven in het artikel. Ze handelen reactief. Hoe kunnen we helpen, was een vraag die ons bezighield. Leiderschap, vertrouwen én ook mentorschap, was onze conclusie.
Jaarplannen maken en klimaatdoelen hierin verwerken lijkt dus al een lastige opgave te zijn. En mentorschap is in onze ogen een knop waaraan je kunt draaien. Mentorschap helpt bij het pakken van leiderschap en zorgt ervoor dat een professional of bedrijf in zijn kracht komt te staan en gewaagde keuzes durft te maken.

Maar wat is goed mentorschap?

Voor wie het boek GRIP, het geheim van slim werken nog niet gelezen heeft, ik vind het echt een aanrader! Rick Pastoor (2019) beschrijft hierin mentorschap, op een wijze die ik met hem deel, onder het mom van effectief luisteren en slim advies vragen. ‘’Een mentor is een ander soort adviseur dan een expert. Wel zijn ze heel kundig en ervaren én kennen ze de context van de desbetreffende professional of CEO bijvoorbeeld. De adviezen zijn scherp en sluiten aan bij wat de professional of CEO nodig heeft. Een objectieve adviseur, die je uitdaagt, vrijheid geeft om details en onzekerheden te bespreken en stelt je goede suggestieve en scherpe vragen’’.

Een mooie link konden we leggen met de ‘mentorrol’ die Wijdoogen (2016) beschrijft in haar boek MVO, doe je zo. Het is een cruciale rol om duurzame of bijvoorbeeld zoals PWC zegt; klimaatdoelen te kunnen bereiken. Coachen, ondersteunen en trainen zijn essentieel om anderen in hun kracht te zetten. En precies hierbij kunnen wij helpen. Het is namelijk een rol die wij (al) heel graag oppakken.

Mocht je echt NU aan de slag willen, schrijf je dan in voor ons gratis webinarDeze is op 24 maart a.s. We helpen je daarin al een beetje op pad naar het maken van positieve impact met je werk.

Laten wij in ieder geval, samen, jouw MVO-, klimaat- en/of duurzame doelen opstellen. En door onze mentorrol helpen we jou deze ook te bereiken. Zodat we in december 2022, heel voldaan kunnen terugblikken. Met weer flink wat sprongen vooruit richting die nieuwe, groenere, economie!

Juultje de Groot, Junior Coach & Trainer bij Sustainable Talent