In de media verschenen diverse publicaties over het rapport van de New Climate Initiative en Carbon Market Watch over hun onderzoek naar de klimaatdoelen van 25 grote internationale bedrijven, van Unilever en Sony tot Volkswagen en Nestlé. Daaruit kwam het beeld dat het klimaatdoel van slechts één bedrijf, Maersk, wat voorstelt en dat de andere 24 grote bedrijven hun Parijs-doelen niet halen. Maar dat is mijn inziens niet juist, want deze onderzoekers nemen offsetting van de laatste CO2-emissies via carboncredits in het algemeen, en in het bijzonder via naturebasedsolutions (denk aan de bebossing, bosbescherming, mangrove herstel en carbon farming) helemaal níet mee als CO2-reductie. Dan faal je nogal snel als bedrijf. En bosbescherming is bovendien hard nodig om de klimaatdoelen van Parijs te halen (zie over boscredits).

Natuurlijk moet er wel meer transparantie zijn bij deze bedrijven over de CO2-doelen en moeten de emissies van scope-3, de internationale supply-keten, ook goed meegenomen worden.  De kritiek is daarop terecht.

Maar flexibiliteit categorisch afwijzen is echt onjuist. We hebben mondiaal de CO2-markt nodig om het gat naar het 1,5 Graden Celsius doel te dichten. Op de manier zoals de Climate Neutral Group dat met de Climate Neutral Standard doet bijvoorbeeld: een bedrijf mag het Climate Neutral Certified logo voeren als deemissies, en wel in absolute zin:

  1. halveren in 2030, bijvoorbeeld door energiebesparing en innovatie;
  2. 0 zijn in 2050;
  3. en hij tot die tijd alle resterende emissies compenseert.

Voor Climate Neutral Certified producten is de doelstelling de product carbon footprint in 2030 met 25% te reduceren. Het is de enige door ISEAL erkende klimaatneutraal standaard die ambitieuze reductie verplicht stelt evenals verificatie door een zogenaamde Certification Body, zoals EcoCert en Preferred by Nature.

Op die manier wordt er door het bedrijf en voor wat betreft haar producten vanaf dag 1 totaal zelfs méer gereduceerd, zie: https://www.climateneutralgroup.com/van-a-naar-zero-co2/certificering/ .

En die carbon credits moeten van erkende programma’s als Gold Standard en Verra komen zodra de CO2-reductie additioneel is en door derden zijn geverifieerd en ook bijdragen aan duurzame doelen. En bij boscredits wordt een buffer voor tegenvallers aangehouden.

We lezen dat New Climate Initiative volgend jaar ook de klimaatplannen van de 29 bedrijven die Milieudefensie uitgedaagd heeft gaat controleren. Dat zal nog discussie met Milieudefensie en de bedrijven opleveren. Want de Nederlandse rechter heeft in het vonnis over Shell juist bepaald dat het EU ETS-gedeelte voldoetaan Parijs voor dát deel van de emissies; en dat Shell voor de overige emissie ook gebruik mag maken van CCS, van BECCS en compensatie elders inclusief nature based solutions. Toch maar wat flexibiliteit toestaan? Het helpt ambitieuze doelen halen.

Lees ook mijn column over het Shell vonnis.

Jos Cozijnsen, Carbon Specialist bij Climate Neutral Group