Een groep van 3 Friese melkveehouders en 3 Friese akkerbouwers hebben het initiatief genomen tot de oprichting van Carbon Coöp. Het doel van deze coöperatie is het ontwikkelen en uitrollen van een extra inkomstenbron voor deelnemende bedrijven via vergoedingen voor de vastlegging van CO2 of het verminderen van van de CO2-emissie in de productie.

Door de samenwerking tussen melkveehouders en akkerbouwers kan de CO2-voetafdruk in voedselproductie worden verkleind. Deze inspanning van de primaire sector heeft een financiële waarde, stellen de oprichters van Carbon Coöp.

De coöperatieleden zijn boeren die een vooruitstrevende landbouwmethode toepassen die zorgt voor verlaging van de CO2-emissie. Ze streven er naar de productie CO2- neutraal te maken of om te komen tot een bedrijfsvoering waarbij netto meer CO2 wordt vastgelegd dan dat er wordt uitgestoten.

Werkwijze

Koolstofvastlegging op blijvend grasland op minerale gronden is een gecertificeerd proces dat verhandelbare Carbon Credits oplevert. Door het indienen van zoveel mogelijk hectares in een collectief kan de Coöp een interessante handelspartij zijn. Daarnaast zijn er diverse sporen in onderzoek die via vastlegging of reductie van CO2 Carbon Credits kunnen opleveren. De samenwerking tussen akkerbouw en melkveehouderij in de zogenaamde korte keten heeft een grote waarde. De Carbon Coöp maakt zich sterk voor een waardering daarvoor.

Foto: Carbon Coöp